Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm

Atlas

: Lille Dyndflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: 8-11 mm lang. Ligesom ved Almindelig Dyndflue (Eristalis arbustorum) har hanner og hunner forskellige udseende.

Hunnens bagkrop er overvejende mørk, men kan dog have orange trekanter på 2. bagkropsled.

Hannen har derimod store matte orange felter på 2. og 3. bagkropsled.

Begge køn har lyse striber mellem bagkropsleddene.

Det bedste kendetegn er, at ansigtet er gråt i gråt og den sorte midterstribe mangler, eller fremtræder kun som en meget smal streg.

Hannens øjne er normalt smalt adskilte, men kan dog være sammenstødende på en meget kort strækning. De øvrige hanner i slægten har tydelig øjensøm.

Antennebørsten har fin kort behåring og de mellemste skinneben er gule uden en tydelig mørk spids.

Lille Dyndflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Holm

Variation

: Udstrækningen af det orange på bagkroppen varierer noget.

Forveksling

: Arten kan forveksles med Almindelig Dyndflue (Eristalis arbustorum), som dog har tydelig

fjergrenet antennebørster og de mellemste skinneben har sorte spidser.

Arten kan ligeledes forveksles med Mark-Dyndflue (Eristalis interrupta) og Have-Dyndflue (Eristalis lineata), som dog begge har tydelig sort midterstribe i ansigtet.

Mark-Dyndflue har helt klare vinger med et punktformet vingemærke.

Have-Dyndflue har tydelige sorte bånd på vingen.

Udbredelse

: Lille Dyndflue er en almindelig art, som er udbredt over hele landet, men er dog mere almindelig i den vestlige halvdel af Jylland.
Lille Dyndflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten ses fra maj til og med september.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Dyndflue baseret på Naturbasens observationer:
Lille Dyndflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Dyndflue - månedlig fordeling

Biologi

: Som andre dyndfluer lægger Lille Dyndflue æg i stillestående og ofte ganske ulækkert vand. Her lever larven som "rottehale"; udviklingen går formentlig ganske hurtigt, og der kan nås flere generationer på et år.

Levested

: Lille Dyndflue findes på mange forskellige biotoper, f.eks. haver, langs levende hegn , skove og enge.

Ikke mindst foretrækker den kystnære biotoper, som strandenge , gerne med høj saltindhold.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nationalnyckeln, Tvåvingar: Blomflugor Diptera: Syrphidae: Eristalinae & Microdontinae, Uppsala 2009.

Danmarks svirrefluer (Ditera: Syrphidae) af Ernst Torp, Danmarks Dyreliv bind 6, APOLLO BOOKS, Stenstrup 1994.

De senest indberettede arter i Naturbasen: