Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Holm
    Foto: Thomas Holm
  • Fotograf: Klaus Thommesen
    Foto: Klaus Thommesen
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen

Atlas

: Gulplettet Agersvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: Længde 12-16 mm. En relativt stor svirreflue med aflang oval bagkrop med 6 gullige seglformede pletter. Typisk for slægten er de tæt behårede øjne og de nøgne glasklare vinger (store områder uden mikroskopiske hår). Panden er hvælvet (særligt hos hannen) med udstående sort behåring og hannens øjevinkel er tydeligt stump cirka 150 grader. De parvise pletter på 3. og 4. bagkropsled har en artsspecifik form: den inderste og yderste del af pletterne er lige tæt på leddets forkant og set direkte ind på sidekanten vil den første 1/7 af leddets kant være sort, den næste 1/7 være gul og den sidste 5/7 være sort.
Gulplettet Agersvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent Svensson

Variation

: Størrelsen på de gule pletter kan varierer som følge af forskellige temperaturforhold under larvens udvikling (koldere temperaturer giver mindre pletter).

Forveksling

: Gulplettet agersvirreflue kan forveksles med de to andre danske arter i slægten: Hvidplettet agersvirreflue (Scaeva pyrastri) og den meget sjældne Sydlig agersvirreflue (Scaeva dignota). Sydlig agersvirreflue har en normal pande, der ikke er hvælvet/opsvulmet og hannens øjevinkel er kun svagt stump (cirka 90-106 grader). Hvidplettet agersvirreflues pletter er hvidlige og har en anderledes form: den del af pletten længst ind mod midten af bagkropsleddet er tættere på leddets forkant end den del af pletten, der er længst ud mod sidekanten. Hvis man kigger direkte ind på siden af 3. eller 4. bagkropsled vil den første 1/3 af leddets kant være sort, den næste 1/3 hvidlig og den sidste 1/3 sort.

Gulplettet agersvirreflue kan derudover umiddelbart ligne arter i slægten Marksvirrefluer (Eupeodes) grundet de lignende seglformede pletter på bagkroppen. Der findes dog ingen Eupeodes med tæt behårede øjne eller glasklare vinger (områder uden mikroskopiske hår). Laplands-svirreflue (Lapposyrphus lapponicus) kan også ligne, men har ingen af de to sidstnævnte karaktertræk.

Udbredelse

: Arten er almindelig, og kendt fra hele landet. Findes i øvrigt i store dele af Europa, få steder i Nordafrika og gennem Tyrkiet helt til det vestlige Sibirien.
Gulplettet Agersvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Der er tale om en træksvirreflue ligesom Hvidplettet agersvirreflue. I milde vintre kan den dog overleve i Danmark som imago og derfor kan den ses fra det tidlige forår til helt hen i december.

Tidsmæssig fordeling

af Gulplettet Agersvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Gulplettet Agersvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gulplettet Agersvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er grønlig med en hvid længdestribe eller brunlig med lysere og mørkere mønster. Den er fundet på Fyr og andre nåletræer, hvor den lever af bladlus som f. eks. Cinara pini. Imago lever af pollen og nektar og kan ses på en række forskellige blomstrende planter.

Levested

: Mest knyttet til nåletræer, men den kan også træffes i løvskove, haver og markhegn.

Som hos andre trækkende arter er bestanden meget varierende efter vindretning og sommertemperaturer de enkelte år.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Tvåvingar: Blomflugar. Diptera: Syrphidae: Syrphinae. Uppsala 2009.

Torp, E, 1994: Danmarks Svirrefluer. Apollo Books, Stenstrup.

De senest indberettede arter i Naturbasen: