Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kaj Wismar
    Foto: Kaj Wismar
  • Fotograf: Kaj Wismar
    Foto: Kaj Wismar
  • Fotograf: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen
    Foto: Charlotte Svensson og Ole Donald Mortensen

Svær at bestemme!

Hvidfodet Urtesvirreflue (C. albitarsis) ligner Ranunkel-Urtesvirreflue (C. ranunculi): www.naturbasen.dk...ranunkel-urtesvirreflue

Atlas

: Hvidfodet Urtesvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: HANNER: Ansigt udhulet, kraftigt bestøvet. Sammenstødende øjne med lange lyse hår. Følehorn mørke, cirkelrunde. Brystets overside med lang tæt sort behåring. Scutellum med ret korte børster. Bagkrop med oprette lyse hår og blanke sorte pletter. Undersiden skinnende. Lår og skinneben sorte eller sortbrune. For- og mellemfødders 2.-4. led gule. Vinger noget bruntonede. 7-11 mm.

HUNNER: Ansigt udhulet. Øjne bredt adskilte uden hår. Følehorn mørke, cirkelrunde. Brystets overside med både lyse og sorte hår, nedliggende hhv. oprette. Scutellum med ret korte børster. Bagkrop bredt oval med nedliggende lyse hår. Undersiden skinnende. Lår og skinneben sorte eller sortbrune. For- og mellemfødders 2.-4. led gule eller mørkere, fødder ellers sorte. Vinger lidt brun- tonede eller næsten klare. 7-11 mm.

Læs mere i Bent Haagen Petersens nøgle til danske urtesvirrefluer: www.svirreflueatlas.dk/noegler

Hvidfodet Urtesvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Thomsen

Forveksling

: Hannen af Ranunkel-Urtesvirreflue (C. ranunculi) har 5. forfodsled bredest ved basis. Hos hannen af Hvidfodet Urtesvirreflue (C. albitarsis) er siderne parallelle. De to arters hunner kan indtil videre ikke adskilles.

Udbredelse

: Arten er almindeligt forekommende og udbredt i hele landet. Den er kendt fra alle lande i Europa, bortset fra enkelte sydeuropæiske lande.
Hvidfodet Urtesvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hvidfodet Urtesvirreflue ses fra begyndelsen af maj til starten af august, men topper i antal i maj-juni hvor chancen for at finde den er størst.

Tidsmæssig fordeling

af Hvidfodet Urtesvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Hvidfodet Urtesvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hvidfodet Urtesvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lægger æg på Ranunkler (Ranunculus sp.) og larven lever i de underjordiske dele af planterne.

Levested

: Arten er knyttet til enge, gerne nær løvskove eller nåletræsplantager, i egekrat, samt ved vandløb, søer og moser. Den ses først og fremmest på ranunkler, især Lav Ranunkel og Bidende Ranunkel, men også på mange after som fx. Eng-Kabbeleje, Stor Fladstjerne, Skvalderkål, Mælkebøtte og Hvidtjørn.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Bent Haagen Petersen (2018): Nøgle til de danske Urtesvirrefluer, Cheilosia, (Diptera: Syrphidae). Kan downloades her: www.svirreflueatlas.dk/noegler

Ernst Torp (1994): Danmarks Svirrefluer (Diptera Syrphidae). Danmarks Dyreliv bind 6. Apollo Books.

De senest indberettede arter i Naturbasen: