Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: Karl Schlichter
    Foto: Karl Schlichter

Atlas

: Smalbladet Høgeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den er flerårig med kort, lodret eller skråt opstigende jordstængel, og indtil meterhøje opstigende eller oprette stængler med smalt lancet formede blade, der er helrandede eller svagt tandede.

De gule blomsterkurve er samlet i en halvskærm i stænglens top.

Kurvsvøbets blade er næsten glatte og de ydre af dem har udadbøjede spidser.

Smalbladet Høgeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Variation

: Kummerformer med kun 1 kurv findes.

Forveksling

: Den har et ret karakteristisk udseende, men kan dog visuelt eller i nøgler ret let sammeblandes med andre arter og artsgrupper af Høgeurt.

Håret Høgeurt-arterne (Pilosella) har overjordiske udløbere, der er rodslående i nye rosetter.

Andre grupper af høgeurt end som Skov-Høgeurt og Almindelig Høgeurt har i reglen en ret tydelig grundroset, hvad Smalbladet Høgeurt og grupper som ikke har.

Småarter af Bredbladet Høgeurt nogle af stængelbladene bredere end 1,5 cm., hvor de er smallere end 1,5 cm. hos Smalbladet Høgeurt.

Den meget sjældne Hieracium virescens ligner Smalbladet Høgeurt meget, men har alle kurvesvøblade tiltrykte, hvor nogle kurvsvøbblade er udadrettede hos Smalbladet Høgeurt.

Det forhold, at nogle af kurvesvøbbladene er udadrettede og ikke tiltrykt kurven er et godt feltkendetegn for Smalbladet Høgeurt i forhold til andre mere eller mindre smalbladede arter uden bladroset og med mange stængelblade.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Smalbladet Høgeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juli-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Smalbladet Høgeurt baseret på Naturbasens observationer:
Smalbladet Høgeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Smalbladet Høgeurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne og vindspredning af frøene, der har fnok.

Smalbladet Høgeurt omfatter både apomiktiske arter, som sætter frø uden befrugtning, og arter med normal, kønnet formering. Den i Danmark forekommende Smalbladet Høgeurt har normal, kønnet formering.

Etymologi:

Græsk hierakion af hierax-høg. Ifølge legender skærpede høge og andre rovfugle deres syn med saften af en nu ubekendt plante, der voksede på stejle klippeskråninger som kun rovfugle kunne nå. - Det danske slægtsnavn er en oversættelse af det latinske. Umbellatum af latin umbella, som er diminutiv af umbra="skygge", "skærm" sigtende til den mere eller mindre skærmformede blomsterstand. Dansk smalbladet, fordi den er mere smalbladet end andre høgeurter i Danmark.

Levested

: Bakker, overdrev, vejskrænter, i kanten af skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Høgeurter, Jens Christian Schou,AAU-reports 41, Aarhus Universitets Forlag 2000, ISBN: 87-87600-57-9

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: