Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen
  • Fotograf: Birgit Knudsen
    Foto: Birgit Knudsen

Atlas

: Bakke-Sandmælkebøtte overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Plante lille (10-25 cm) og spinkel.

Blade oprette med udstående tynde flige. Flige ret lange, fra en bredere basisdel pludseligt smalle, linieformede, ofte med opadkrummede spidser. Bladstilke smalle, uvingede, purpurfarvede.

Kurvskaft lidt spindelvævshåret under kurven. Kurvknop noget dugget, med bueformet, udadkrummede ydre kurvblade. Nogle kurvblade, særlig de indre, med en lille pukkel nær spidsen.

Kurv (fuldt blomstrende) 35-40 mm diam., ret løst blomstret.

Randkroner med rødliggrå stribe på undersiden. Krontænder gule. Blomster med pollen. Støvfang grønlige. Frugter (modne el. tørre næsten modne) røde i nuancer, med ca. 1 mm lang forspids.

Bakke-Sandmælkebøtte
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: John Holst

Variation

: Oftest vanskeligt genkendelig uden for hovedblomstringstiden. Derudover er arten variabel til det uigenkendelige under ekstreme vilkår, f.eks. på trampet, hård bund.

Forveksling

: Blandt de pollendannende sandmælkebøtter minder Bakke-sandmælkebøtte mest om Mørk sandmælkebøtte (T. brachyglossum). Sidstnævnte kendes på de mørkere grønne blade, hvis bladribber oftere har større tendens til at blive rødligt anløbne. Desuden har Mørk sandmælkebøtte en tættere kurv, der ikke åbner sig nær så meget som Bakke-sandmælkebøttes, og de ydre kurvblade hos Mørk s. er mere regelmæssigt kraveformet udstående, mere purpuranløbne og stærkere duggede.

Udbredelse

: Næsten hele landet, sjældnere i egne med leret bund.
Bakke-Sandmælkebøtte - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Hovedblomstringstiden er april-maj.

Tidsmæssig fordeling

af Bakke-Sandmælkebøtte baseret på Naturbasens observationer:
Bakke-Sandmælkebøtte - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bakke-Sandmælkebøtte - månedlig fordeling

Biologi

: I Europa, nord for den maksimale isudbredelseslinje (pleistocæn), har Mælkebøtte apogam frugtsætning, dvs. frugtsætning uden bestøvning. Dette område omfatter også Danmark. Det kan dog tænkes, at arter med seksuel formering kan forekomme indslæbt (en efterprøvning af en arts pollineringsbehov kan foretages ved at indeslutte en kurvknop i en tætsluttende papirspose, som hindrer insektbestøvning. Ingen frugtsætning i den isolerede kurv indikerer seksuel formering. Ingen tilfælde er dog kendt for nærværende).

Det grundlæggende kromosomsæt er x=8. De fleste danske arter er triploide (2n=3x=24), således også Bakke-sandmælkebøtte.

Levested

: Bakke-sandmælkebøtte forekommer mest på sandede, lune lokaliteter, både ved kysterne og i indlandet. Det er nok vor almindeligste sandmælkebøtteart.

De senest indberettede arter i Naturbasen: