Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mogens  Skov Andersen
    Foto: Mogens Skov Andersen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Atlas

: Hermaeophaga mercurialis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,6-3,2 mm. Benene er sorte med lidt lysere fødder og knæ. Følehornene er sorte med rødlig rod, 1. følehornsled er dog mørkt på oversiden. Kroppen er mørkt metalblå.

Kroppen er ret bred og højt hvælvet. Pronotum er ca. dobbelt så bredt som langt og har en tydelig tværfure bagtil i hver side samt et tværindtryk mellem disse. Dækvingerne er fint og uregelmæssigt punkterede, kun lidt længere end tilsammen brede med tydeligt rundede sider.

Hermaeophaga mercurialis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: En ret karakteristisk art, som kan kendes på den brede form, manglen af punktrækker på dækvingerne og den lyse følehornsrod.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele undtagen Nord- og Nordvestjylland. Mest almindelig i de østlige egne.
Hermaeophaga mercurialis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Især april-juni, men den kan findes fåtalligt det meste af året.

Tidsmæssig fordeling

af Hermaeophaga mercurialis baseret på Naturbasens observationer:
Hermaeophaga mercurialis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hermaeophaga mercurialis - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på Almindelig Bingelurt. Larven lever i jorden ved plantens rødder. Det voksne dyr træffes på plantens blade.

Levested

: Skove med Almindelig Bingelurt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hansen, Victor, 1927. Danmarks Fauna 31 Biller VII. Bladbiller og Bønnebiller. G. E. C. Gads forlag, København

De senest indberettede arter i Naturbasen: