Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen
  • Fotograf: Jakob Sørensen
    Foto: Jakob Sørensen
  • Fotograf: Jakob Sørensen
    Foto: Jakob Sørensen

Atlas

: Cordylepherus viridis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 4-5,5 mm. Overvejende metalgrøn eller metalblå med lang og opstående sort behåring. Følehornenes 3. led er lige så langt som 4. led, 2. og 3. led er på undersiden helt eller delvist gule. Mundskjolet er gult og dækvingerne har ofte en lille rød plet på spidsen.
Cordylepherus viridis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Klaus Bek Nielsen

Forveksling

: Kan især forveksles med Skovmalakitbille (Malachius bipustulatus), som adskilles ved, at 3. følehornsled er tydeligt kortere end 4. led. I øvrigt har Skovmalakitbille ofte smalt røde forhjørner på pronotum, altid spidsplet på dækvingerne, der typisk er større og så lever den på mere frodige lokaliteter i og i nærheden af skov.

Den meget sjældne Clanoptilus barnevillei, ligner meget, men adskilles ved at have mere udbredt gul tegning på forhovedet, ved at også rodleddet og i hvert fald 5. følehornsled i det mindste er lyse på undersiden, ofte er også 6.,7.,8. og 9. følehornsled delvist lyse. I øvrigt er forskinnebenene, og ofte også mellemskinnebenene, delvist rødgule og dækvingerne har aldrig en rød spidsplet.

Clanoptilus marginellus ligner også en del, men den adskilles let ved, at pronotums siderande er røde i hele deres udstrækning.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vestjylland.
Cordylepherus viridis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Maj-august.

Tidsmæssig fordeling

af Cordylepherus viridis baseret på Naturbasens observationer:
Cordylepherus viridis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cordylepherus viridis - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er primært tilknyttet tør og sandet bund. Det voksne dyr kan træffes på blomstrende urter.

Levested

: Strande, klitter, kystskrænter, tørre overdrev mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Den danske rødliste:

bios.au.dk...

Entomologiske Meddelelser - 12. tillæg til Fortegnelse over Danmarks biller. Hentet via beetlebase.com. Download af filen kræver medlemsskab.

www.beetlebase.com/catalogus_art

De senest indberettede arter i Naturbasen: