Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Martin Liebermann
    Foto: Martin Liebermann
  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen

Atlas

: Skovsalat overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Skovsalat bliver knap meterhøj. Stænglen er helt glat, og kraftigt grenet i den øvre del og blomsterstanden er en rigtgrenet top af mange små, knap 1 cm. brede kurve, med kun fem blomster i hver.

Planten indeholder hvid mælkesaft som andre arter fra salatgruppen i Kurvblomstfamilien, hvortil den hører.

Bladene sidder spredt på de nedre 2/3 af stænglen. Der er fjersnitdelte med 2-4 par sideflige og stort trekantet endeafsnit og uregelmæssigt tandede; de er blågrønne på undersiden og grønne på oversiden. Tørre, solrige steder bliver hele planten mörk rødviolet.

Frugten er næsten sort, ret kortnæbbet og med et hårformet fnok. Næbbet udgør højst 1/4 af frugtens samlede længde.

Skovsalat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Stefansen

Forveksling

: Den kan overfladisk forveksles med Haremad, der også har en rigtgrenet top af små gule kurve. Men Haremad har æg-lancetformede, hårede blade, der er hele foroven og med få sideflige forneden på planten.

Den forveksles nok lettest med Tornet Salat, der også har rigtgrenet top af små gule kurve og hvid mælkesaft. Tornet Salat har de øverste blade hele og de nedre fligede, men disse mangler det store trekantede endeafsnit, som Skovsalat har. Bladene hos Tornet Salat har meget kontrasterende lyst bleggrøn midtribbe, hvad Skovsalet ikke har. Tornet Salat er stivhåret-småtornet forneden op stænglen, hvor Skovsalat er helt glat. Tornet Salat har langt næb på frugten (næsten 1/2 af den samlede længde)

Udbredelse

: Skovsalat er almindelig i det meste af landet, dog mindre almindelig i Vest- og Nordjylland.
Skovsalat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer ultimo juni-primo september.

Tidsmæssig fordeling

af Skovsalat baseret på Naturbasens observationer:
Skovsalat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovsalat - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvis blomster bestøves af pollensamlende insekter og hvis frø spredes af vinden, da de har et hårformet fnok, der tjener til svæveanording.

Det latinske artsnavn muralis betyder "voksende på mure".

Levested

: Især i skov, både løv- og nåleskov, men den kan sagtens findes i parker, haver, på ruderater og lignende steder også.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: