Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen Hansen
    Foto: Steen Hansen
  • Fotograf: Steen Hansen
    Foto: Steen Hansen
  • Fotograf: Steen Hansen
    Foto: Steen Hansen

Atlas

: Skorem overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Skoremt er en glat urt med nedliggende og trådformede stængler, remme, og små blomster med rødlige bægerblade og hvide kronblade. Blomsterne sidder samlet i små kugler på knap 1 cm i diameter. Planten er forholdsvis lille med en diameter på maks. 25-30 cm.
Skorem
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Steen Hansen

Variation

: Planten varierer kun ubetydeligt.

Forveksling

: Den krybende vækst og de kugleformede blomsterstande gør, at planten næppe kan forveksles med andre arter.

Udbredelse

: Skorem er naturligt hjemmehørende og har haft sin hovedforekomst i Jylland. Pedersen (1959) anser følgende fund for spontane: Gammel Ry (1851, 1869, 1888), Bredebro (1929) og Hostrup Sø (1930). I årene mellem 1930 og 1955 spredte arten sig langs jernbanenettet i Vestjylland, muligvis indslæbt med den ballast, der blev anvendt på jernbanedæmninger. Herefter forsvandt planten og blev regnet for uddød i Danmark. Skorem blev i 2011 genfundet i Oksbøl Skyde- og Øvelsesterræn. En af teorierne går på, at den er kommet til DK med kampvognsmateriel, der har været i Kosovo. Et enkelt lokalitet er fundet et par kilometer udenfor terrænet. Skorem har nu en levedygtig bestand og har spredt sig til mange lokaliteter i terrænet.
Skorem - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses hovesagligt mellem maj og oktober, hvor den blomstrer i stort set hele perioden.

Tidsmæssig fordeling

af Skorem baseret på Naturbasens observationer:
Skorem - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skorem - månedlig fordeling

Levested

: Skorem står helst i sandbund, der af og til overskylles eller bliver fugtige. Typisk findes den i de sandede kanter langs bæltekøretøjssporene.
Litteratur brugt til denne beskrivelse

De senest indberettede arter i Naturbasen: