Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen
  • Fotograf: Jørgen Bjerring
    Foto: Jørgen Bjerring
  • Fotograf: Lars Bindholt
    Foto: Lars Bindholt

Atlas

: Aften-Pragtstjerne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En kraftig indtil meterhøj nellike. Den er ret svagt til noget grenet foroven.

Kronbladene er 3-5 cm lange og hvide og med tydelig bikrone; de er dybt delte med 2 afrundede flige. De har en tydelig bikrone, der rager frem forneden på oversiden.

Blomsterne er vellugtende. Kronbladene er sammenrullede om dagen og udstrakte om aftenen.

Planten er tvebo og med særskilte han- og hunplanter. Hunblomsterne har 15-30 mm langt ægformet opblæst bæger; hanblomsternes bæger er tydeligt smallere.

Aften- og Dag-Pragtstjerne har hanblomster med 5 grifler,hvor de andre arter i slægten har 3 grifler.

Stænglen er korthåret og opadtil kirtelhåret.

Bladene er æg-lancetformede, indtil 10 cm lange; de nedre er kortstilkede de øvre siddende.

Aften-Pragtstjerne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Bjerring

Forveksling

: Aften-Pragtstjerne er en karakteristisk og let kendelig art.

Mest ligner Nat-Limurt. Denne har i reglen tydeligt 2-delt blomsterstand, som er stærkt klæbrigt-kirtelhåret foroven og ruhåret forneden. Den har gulrosa til flødefarvede blomster.

Nikkende Limurt har mere rigtblomstret blomsterstand med mindre og nikkende, ensidigt vendte blomster.

Blæresmelde har tydeligt mindre blomster og mere rigtblomstret blomsterstand; den er glat.

Udbredelse

: Planten er almindelig i det meste af landet.
Aften-Pragtstjerne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Aften-Pragtstjerne kan træffes blomstrende juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Aften-Pragtstjerne baseret på Naturbasens observationer:
Aften-Pragtstjerne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aften-Pragtstjerne - månedlig fordeling

Biologi

: Aften-Pragtstjernes blomster bestøves af langsnablede insekter og frøene spredes ved vindslyngspredning.

Den kan være 1, 2 eller sjældnere flerårig.

Den kan en sjælden gang danne sterile hybrider med Dag-Pragtstjerne.

Etymologi: Se Dag-Pragtstjerne. Den danske artstilføjelse Aften- hentyder til, at blomsterne er åbne om aftenen og lukkede om dagen. Album er "hvid" p.g.a. de store, hvide blomster.

Levested

: Den vokser langs vejkanter, på ruderater og optræder også som markukrudt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: