Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen
  • Fotograf: Henry Nielsen
    Foto: Henry Nielsen
  • Fotograf: Henry Nielsen
    Foto: Henry Nielsen

Atlas

: Spinat overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Spinat medtages her, fordi den nu og da findes forvildet, og overfladisk ligner en del vilde planter fra Salturtfamilien.

Planten bliver 20-50 cm høj. Stænglen er opret, ugrenet eller fågrenet. Bladene lysegrønne til græsgrønne, spredte, helrandede eller med få, grove takker, trekantede til ægformede.

Spinat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Variation

: Ingen af betydning.

Forveksling

: Den kan forveksles med Drue-Gåsefod, som er en af de få lignende planter med en konveks bladform. Desuden med Spinatranke, NewZealands Spinat og andre dyrkede planter fra Salturtfamilien.

Udbredelse

: Dyrkes almindeligt.

Gammel kulturplante, som formentlig stammer fra Iran.

Spinat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juni-september.

Tidsmæssig fordeling

af Spinat baseret på Naturbasens observationer:
Spinat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spinat - månedlig fordeling

Biologi

: En-årig plante, der dyrkes.

Levested

: Lossepladser og haveruderater. Dyrkes almindeligt i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: