Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Elsebeth Hauge
    Foto: Elsebeth Hauge
  • Fotograf: Elsa Voldbjerg Sørensen
    Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen
  • Fotograf: Torben Ebbensgaard
    Foto: Torben Ebbensgaard

 Figur

Atlas

: Knude-Firling (coll.) overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En lille, flerårig plante med grundroset og tueformet samlet indtil 15 cm. høje stængler med korte, modsat stillede sylformede blade. I bladhjørnerne sidder der ofte små dværgskue, der kan falde af og fungere som yngleknopper.

Blomsterne er 5-tallige, hvide, ret store og med kronblade længere end bægerbladene.

Knude-Firling (coll.)
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Elsa Voldbjerg Sørensen

Variation

: Man skelner i Danmark mellem 2 underarter:

Nordlig Knude-Firling (Sagina nodosa ssp. borealis) har ingen eller ret få kirtelhår.

Sydlig Knude-Firling (Sagina nodosa ssp. nodosa ) er tæt kirtelhåret.

Mellemformer findes.

Nordlig Knude-Firling har ofte en mere krybende vækst end Sydlig Knudefirling.

Nordlig Knude-Firling er den almindeligste i Danmark. Sydlig Knude-Firling blev ikke registreret i Atlas Flora Danica-undersøgelsen, i hvert fald ikke i ren form.

Forveksling

: Når planten er i blomst, er der ikke oplagte forvekslingsmuligheder for hovedarten. Forskellen mellem underaterne er beskrevet under variation.

Syl-Firling har hvide kronblade af længde med bægerbladene og ingen yngleknopper.

Andre arter i slægten har oftest 4-talsblomster og meget kortere - eller mangler - kronblade.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig sjælden på egnede voksesteder i hele landet.

Den er gået betydeligt tilbage som følge af aftagende græsning og tilgroning og opdyrkning af biotoperne.

Knude-Firling (coll.) - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blommstrer juli-semptember og er svær at få øje på, når den ikke er i blomst; i så fald kan den evt. kendes på yngleknopperne.

Tidsmæssig fordeling

af Knude-Firling (coll.) baseret på Naturbasens observationer:
Knude-Firling (coll.) - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Knude-Firling (coll.) - månedlig fordeling

Biologi

: Et flerårig urt med insektbestøvning af blomsterne, evt. selvbestøvning. Foruden med frø, kan den også formere sig med yngleknopper, der er dværgskud, som dannes i bladhjørnerne.

Etymologi:

Nodosa betyder "med knæ" eller "med ledknuder") og sigter til yngleskuddene i bladhjørnerne, der giver planten et kundret udseende.

Se i øvrigt omtalen under Strand-Firling.

Levested

: Velgræssede naturenge, især strandenge, søbredder, rigkær.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora, Signe Frederiksen et al, Gyldendal 2006, ISBN 87-02-03032-2

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9).

De senest indberettede arter i Naturbasen: