Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup

Atlas

: Tykbladet Mælde overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: 10-70 cm nedliggende eller opret kraftigt grenet strandplante. Stænglen er furet, bladene er kødede, trekantede til spydformede, tandede til bugtede med lige afskåret eller kileformet basis. Med eller uden fremadrettede basale lapper. Som ung har planten et melet udseende pga. behåring. Bladene er spredtstillede, grønne. Blomsterne sidder i akslignende klaser i grenspidserne, undertiden på korte stilke. Små 5-tallige hvide blomster ses undertiden, men de indesluttes hurtigt af 2 store forblade, der vokser sammen til midten og giver hunblomsten dens karakteristiske udseende. Frugtkomplekset/blomsten 4-9 mm, rudeformet med takker i randen og vorter på ryggen. Komplekset indeholder en nød.
Tykbladet Mælde
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Bidstrup

Variation

: Bladenes udseende varierer fra næsten ligesidet trekantede til spydformede og kan ikke alene anvendes til artsbestemmelse.

Forveksling

: Forveksles ofte med Spydmælde, hvis frugtkompleks/blomst kun er sammenvokset ved basis og sjældent har vorter på ryggen. Spydmældes blade er oftest perfekt triangulære med en vinkel mellem bladstilk og bladrand på 90 grader.

Udbredelse

: Er sjælden, eller indberettes sjældent. Beskyttede kyster i de indre danske og europæiske farvande.
Tykbladet Mælde - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ses i blomstringstiden august-september.

Tidsmæssig fordeling

af Tykbladet Mælde baseret på Naturbasens observationer:
Tykbladet Mælde - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tykbladet Mælde - månedlig fordeling

Biologi

: Tykbladet mælde er en et-årig plante af salturtfamilien og vokser på beskyttede strandbredder. Blomstrer august-september. Blomsterne er enten rent hanlige eller rent hunlige, og de kan være samboende eller særboende. Frugtkomplekset/blomsten spredes af bølger og tidevand. Ofte kan man se dynger af frugtkomplekser på sandet eller drivende omkring i vandet.

Levested

: Er oftest rapporteret fra kysterne af de indre danske farvande, sjældnere fra Vestkysten.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den nye nordiske flora. 2. udg., 2014.

Signe Frederiksen (red). Dansk flora.

Rødlisten, 2007.

De senest indberettede arter i Naturbasen: