Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen

Atlas

: Skov-Fuglegræs overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En etårig urt, der minder en del om Almindelig Fuglegræs, men er mere mørkegrøn, med mere åben blomsterstand og med tydeligt anderledes, lidt smallere og mere tilspidsede blade.

Skov-Fuglegræs har 10 støvdragere (støvblade) og kronblade af omtrent samme længde som bægeret. Støvbladene har til forskel fra vore 2 andre arter fuglegræs(*) purpurrøde støvknapper.

Frøene er violette med kegleformede papiller.

(*) Vi har 3 arter med navnet Fuglegræs i Danmark, men der er flere arter i slægten Stellaria, de hedder bare Fladstjerne i stedet.

Skov-Fuglegræs
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Forveksling

: I blomst kendes den let fra de 2 andre danske arter i slægten på de purpurrøde støvknapper, når man er opmærksom på denne karakter.

Den kan forveksles med Almindelig Fuglegræs. Men denne har lysere grønne, tydeligt mindre tilspidsede blade og sædvanligvis kun 3-5 støvblade (støvdragere).

Frøene hos Almindelig Fuglegræs har afrundede vorter, hvor de hos Skov-Fuglegræs har spidse, kegleformede papiller.

Udbredelse

: Temmelig almindelig øst for Lillebælt, temmelig sjælden eller sjælden i Jylland, hvor den næsten mangler i Nordjylland og vest for isens hovedstilstandslinje.
Skov-Fuglegræs - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Skov-Fuglegræs blomstrer maj-juni, men kan holde sig frisk et godt stykke hen på vækstsæsonen, og er da rimelig let at kende vegetativt på bladformen og kuløren.

Tidsmæssig fordeling

af Skov-Fuglegræs baseret på Naturbasens observationer:
Skov-Fuglegræs - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skov-Fuglegræs - månedlig fordeling

Biologi

: En enårig urt med insektbestøvning af blomsterne. Selvbefrugtning forekommer sandsynligvis ret hyppigt.

Levested

: Skygget, frodig muldbund i skov og krat, langs søbredder m.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: