Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Dag-Pragtstjerne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En rødblomstret, blødhåret nellike, der bliver indtil 3/4 meter høj, men ofte er lavere.

Ved grunden kan ofte ses rosetter af langstilkede, omvendt ægformede, modsat stillede blade. Fra rosetterne udgår stængler med elliptiske blade, som forneden er kortstilkede og foroven siddende..

Blomsterne er røde og duftløse og sidder i en gentagen gaffelgrenet kvast. Kronbladene er dybt delte. De har en kort bikrone, d.v.s. udragende kant på den opadvendte side af kronbladene.

Planten er særbo med enkønnede han- og hunblomster på særskilte planter. Hunblomsterne har ægformet bæger og en støvvej med 5 grifler; hanblomsterne har 10 støvdragere.

Dag-Pragtstjerne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent-Ole Ludvigsen

Forveksling

: Dag-Pragtstjerne er en let kendelig art.

Tjærenellike har meget smallere blade og mørke, klæbrige partier under bladparrene.

Trævlekrone har 5-fligede kronblade.

Udbredelse

: Den er ret almindelig på Øerne, Bornholm, Østjylland og det østlige Sønderjylland - og temmelig sjælden i Midt-, Vest- og Nordjylland.
Dag-Pragtstjerne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Dag-Pragtstjerne har en lang blomstringstid: medio maj-primo september.

Tidsmæssig fordeling

af Dag-Pragtstjerne baseret på Naturbasens observationer:
Dag-Pragtstjerne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Dag-Pragtstjerne - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt, hvis blomster bestøves af insekter. Frøene spredes mest ved vindslyngspredning.

Etymologi:

Slægtsnavnet Silene forklares med at bægret ligner en krukke. I antikkens Grækenland brugtes sådanne krukker til vin og havde navn efter vinguden Bacchus følgesvend Silen, der havde ry for at være en fyldebøtte.

Artsnavnet rubrum betyder rød og hentyder til blomsterfarven,

Det danske Pragtstjerne er næsten selvforklarende: de store, smukke, røde blomster. Artstilføjelsen "Dag-" hentyder til, at blomsterne er udfoldede om dagen, modsat hos Aften-Pragtstjerne, der er den anden danske art i slægten.

Levested

: Tilgroede moser, fugtig skove og krat på næringsrig bund.

Sterile hybrider med Aften-Pragtstjerne forekommer, men er ret sjældne.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2Skytte-Christiansen: Danmarks Vilde Planter 1956 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: