Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Belinda Andersen
    Foto: Belinda Andersen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Opret Amarant overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Planten bliver indtil meterhøj eller lidt mere. Stænglen er ofte ret sparsomt forgrenet og med ret få sidegrene foroven, men kan være mere grenet efter afskæring og knækning.

Stænglen er ret tæt uldhåret foroven.

Bladene er 6-12 cm. lange og ægformede til rudeformede, stilkede og bleggrønne. De er hårede på undersiden langs de lyse strenge, og ellers glatte. Basis er kileformet.

Blomsterne er små, bleggrønne til gulgrønne og sidder tæt samlet på grene, der tilsammen udgør en dusk.

Blomsternes støtteblade er 3-6 mm. lange og sylspidse. Blomsterne er 5-tallige med uanseelige, butte blosterblade, der som regel har en lille torn i forlængelse af midtribben. Blosterbladene kan være svære at se tydeligt, når planten ikke er i aktiv blomstring.

Frugten er en buddike med lidt over 1 mm. lange frø.

Opret Amarant
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Linda Kjær-Thomsen

Variation

: Der er betydelige variation i forgrening, bladform og højde.

Forveksling

: Tykgrenet Amarant har spidse blosterblade og næsten glat stængel.

Krybende Amarant har grønbrune blomster med spidse, næsten linjeformede blosterblade og mørkegrønne, ofte plettede blade.

Udbredelse

: Opret Amarant stammer fra det østlige Nordamerika og Centralamerika.

Det er den almindeligste af Amarant-arterne i Danmark, men dens hyppighed er stærkt varierende og planten er endnu temmelig sjælden i Danmark, og ret sporadisk og lunefuld i sin forekomst. Den er dog ofte ret talrig, hvor den forefindes.

Opret Amarant - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Opret Amarant er sentblomstrende i perioden juli-oktober, hyppigst hen på sæsonen.

Tidsmæssig fordeling

af Opret Amarant baseret på Naturbasens observationer:
Opret Amarant - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Opret Amarant - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig urt med vindbestøvning. Frøene spredes evt. lokalt ved vindslyngspredning.

Dens frø kan næppe overvintre, måske bortset fra på gartnerier o.l., og den indføres til stadighed med fuglefrø, vildfrøblandinger og eksotiske frøblandinger. - Dette kan dog evt. ændre sig med temperaturstigningerne (den menneskeskabte drivhuseffekt).

Det latinske slægtsnavn "Amaranthus" kommer af græsk: "amarantos", som betyder "en der aldrig visner"; det hentyder formentlig til, at arter af slægten har anvendelse i tørbuketter i lighed med Gul Evighedsblomst m.fl.

Det latinske artsnavn retroflexus betyder "tilbagebøjet" og kommer af latin "retro" (tilbage) och "flectere" (bøje).

Andre arter i slægten dyrkes, f.eks. Rævehale-Amarant.

Levested

: Ruderater, vejkanter, lossepladser, haver, agerjord.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg, ISBN 87-02-02997-9)

Dansk Flora – Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg (redaktion) ISBN: 87-02-03032-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: