Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Kirsten D. Nielsen
    Foto: Kirsten D. Nielsen
  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup

Atlas

: Strand-Mælde overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Stænglen er opret (eller sjældnere opstigende), grøn og grenet. Bladene er 4-10 cm lange, helrandede eller svagt og spredt tandede, kortstilkede, og næsten linieformede til smalt lancetformede; de er lidt kødede (men ikke egentlig sukkulente).

Blomsterstanden har ikke støtteblade for oven.

Strand-Mælde
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Scheel

Variation

: Bladene virker ofte helt eller næsten helrandede; tænder sjældent særligt fremtrædende, men kan være det.

Forveksling

: Når man har planten i hånden, kan den næppe forveksles med andre danske planter. På afstand kan bevoksninger ofte spottes på en hvidlig/lysgrålig kulør.

Udbredelse

: Meget almindelig, nærmest allestedsnærværende art ved beskyttede kyster.
Strand-Mælde - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Blomstrer juli-september.

Tidsmæssig fordeling

af Strand-Mælde baseret på Naturbasens observationer:
Strand-Mælde - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Strand-Mælde - månedlig fordeling

Biologi

: Tvebo en-årig saltelskende urt, der gror på strandlokaliteter.

Levested

: Beskyttede fugtige, tanggødede strandbredder, strandrørsump og strandenge. Sjælden på stærkt gødede steder i indlandet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: