Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kjeld Brem
    Foto: Kjeld Brem
  • Fotograf: Kjeld Brem
    Foto: Kjeld Brem
  • Fotograf: Jesper Reibel
    Foto: Jesper Reibel

Kendetegn

: Den voksne hveps er sort med blå metalglans og omkring 7-8 mm lang (uden antenner). Hannen er lidt mindre end hunnen. Kroppen er plump, og hovedet er relativt lille. De sorte antenner har kun 3 led ligesom hos de andre hvepse i slægten. Vingerne er mørke og bliver en smule lysere mod spidsen. Benene er sorte.

Et vigtigt kendetegn for imago er, at den 3. cubitalåre i forvingen buer udad foroven og indad forneden (hvor retningerne refererer til vinge-forkanten som oppe og -bagkanten som nede). Det medfører, at den 3. cubitalcelle er tydeligt bredere foroven end forneden.

Et andet vigtigt kendetegn er, at hovedet ikke er udvidet bag øjnene, men derimod har parallelle sider set fra oven.

Larven: Længde ca 15-18 mm.

6 par gangvorter.

Grundfarven kan variere i hvidlige nuancer af pink, lilla til grøn. Første segment er altid gult. Det samme gælder en pletrække hen langs siden, én på hvert segment undtagen på de sidste 2 led.

Larven er let behåret over det hele, men mest i hoved og på analsegmentet.

Hovedet er ofte mere brunligt i farven og med 2 store "øjepletter".

Arge gracilicornis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kjeld Brem

Forveksling

: Imago kan forveksles med andre arter i slægten Arge, herunder især Sortblå birkebladhveps (Arge pullata), Arge enodis, Arge berberidis og Arge nigripes, som alle er sorte og har mørke vinger. De to ovenfor nævnte kendetegn adskiller dog tilsammen Arge gracilicornis fra disse arter.

Larven kan måske forveksles med flere andre Arge-arter, men sammen med foderplanten vil den kunne bestemmes sikkert.

Der har tidligere været en del forviklinger ang. larven ift den ældre bog "Danmarks Fauna, bd. 18" - hvor den på daværende tidspunkt blev kaldt Hylotoma Cyanella - og larveskrivelsen rodet sammen med Hylotoma cueruleipennis (i dag: Arge Enodis).

Udbredelse

: Formodentlig almindelig i hele Danmark.
Arge gracilicornis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De voksne hvepse har flyvetid i maj-august. Larven kan mødes i sensommeren (i hvert fald Sept-Okt) langs skovstier. Der er muligvis også en tidlig generation af larver i maj-juni, hvilket er tilfældet i andre europæiske lande.

Tidsmæssig fordeling

af Arge gracilicornis baseret på Naturbasens observationer:
Arge gracilicornis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Arge gracilicornis - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever på Hindbær og Brombær, og måske også på Rose. Forpupningen foregår i jorden. Arten har mindst én, muligvis to generationer om året.

Levested

: Lever i skovegne, i halvvild natur, f.eks blandede plantager, der får lov at stå i fred.

Larven mødes ofte langs en skovsti, i halvskygge. Larverne foretrækker unge, ikke frugtbærende skud af Hindbær.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Lorenz, H.; Kraus, M. 1957: Die Larvalsystematik der Blattwespen (Tenthredinoidea und Megalodontoidea). - Abhandlungen zur Larvalsystematik der Insekten, Berlin

Benson, R. B. 1951: Hymenoptera, Symphyta. - Handbooks for the Identification of British Insects, London 6(2a)

Nielsen, J. C. & Henriksen, K. 1915: Træ- og Bladhvepse. - Danmarks Fauna bind 18, København

Taeger, A.; Blank, S. M. (eds) 1998: Pflanzenwespen Deutschlands (Hymenoptera, Symphyta). Kommentierte Bestandsaufnahme. - Goecke & Evers, Keltern

De senest indberettede arter i Naturbasen: