Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Vindis
    Foto: Per Vindis
  • Fotograf: Per Vindis
    Foto: Per Vindis
  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen

Kendetegn

: Vingefang: 50-58 mm. Forvinger gråbrune med mørkere tværstreger. Bagvinger klart orange med sort søm. Duehale kendes især på den mørke og lyse fjeragtige pels på bagkroppen, der har givet arten navn.
Duehale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Vindis

Variation

: Nogen variation med mørkere og lyse eksemplarer, men det skyldes måske solblegning. Ældre eksemplarer er ofte noget slidte og mangler pels på bagkroppen.

Forveksling

: Forveksles med KOLIBRI. Ingen forveksling i øvrigt. De to arter humlebisværmere har lignende kolibriagtig adfærd, men har gennemsigtige vinger. Duehalens hale og de orange bagvinger gør den enestående.

Udbredelse

: Hele landet, i princippet hyppigst mod syd.
Duehale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: De første trækdyr ankommer som regel i juni og er forældre til en generation "danske" dyr, der formentlig trækker sydpå igen.

Tidsmæssig fordeling

af Duehale baseret på Naturbasens observationer:
Duehale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Duehale - månedlig fordeling

Biologi

: Duehalen er en sydlig trækart, der i varme somre og med sydlige vinde trækker nordpå fra overvintringsstederne ved Middelhavet. Den har mange succesive generationer i løbet af sommeren, og både imago og larve kan findes fra maj til oktober. Hyppigst er imago i august, og larven lidt senere. Overvintrer uden fast diapause som voksen. Ses ikke hvert år i Danmark. I 2006 var den ret talrig.

Levested

: Duehalen er afhængig af snerre og blomster og foretrækker varme steder, gerne skrænter med blomster, f.eks. blåhat, eller den ses på sommerfuglebuske, floks eller lavendel. Larven findes på snerre i varme klitområder.

De senest indberettede arter i Naturbasen: