Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Dorte og Flemming Sørensen
    Foto: Dorte og Flemming Sørensen
  • Fotograf: Bo  Valeur
    Foto: Bo Valeur
  • Fotograf: Evy Lindenborg
    Foto: Evy Lindenborg

 Figur

Kendetegn

: Glassværmerfamilien har 15 arter i Danmark. De ligner alle bier eller hvepse med deres gennemsigtige vinger og tværstribede kroppe. Glassværmerne flyver kun om dagen, selvom de systematisk er placeret under natsværmere.

Birkeglassværmeren er en mellemstor glassværmer, med et vingefang på 27-38 mm. Den kendes især på at forvingernes midtplet er meget bred og hannens haledusk er orange.

Birkeglassværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bo Valeur

Forveksling

: Arten kan ikke forveksles med andre glassværmere, især hannens orange haledusk er meget tydelig.

Udbredelse

: Birkeglassværmeren er kun meldt fra 5 af de 11 danske distrikter, Østjylland, Nordøstjylland, Sydsjælland, Nordøstsjælland og Bornholm.
Birkeglassværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Birkeglassværmeren flyver fra først i juni indtil midten af juli. Som for andre glassværmere kan flyvetiden vise sig at være noget længere, når vi begynder at registrere dens flyvetid mere detaljeret med feromoner.

Der findes en feromonprop til netop denne art (proppen kaldes ’SCO’). Den voksne sommerfugl flyver midt på dagen, fra ca. kl. 9-14 men den bedste flyvetid er fra 10-12.

Tidsmæssig fordeling

af Birkeglassværmer baseret på Naturbasens observationer:
Birkeglassværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Birkeglassværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er 2-årig og lever i birk, især i veddet af gamle træer med ujævn bark. I andet år borer larven et vandret puppeleje vandret ind i birketræet. Dette er kun lukket med at tyndt barklåg, og kan afsløres ved børstning af barken med en stålbørste.

Levested

: Arten findes både i tørre birkeskove og i fugtige birkemoser. Den foretrækker de samme gamle birke, hvor der allerede er flyvehuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De Danske Spindere. Skat Hoffmeyer, 1960.

The Sesiidae of Fennoscandia and Denmark. M. Fibiger & N.P. Kristensen, 1974.

De senest indberettede arter i Naturbasen: