Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Lillethorup
    Foto: Finn Lillethorup
  • Fotograf: Torben  Hvid
    Foto: Torben Hvid
  • Fotograf: jesper vingtoft
    Foto: jesper vingtoft

Atlas

: Brun Pletvinge overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Den mørke vingeoverside er dækket af små orange felter, både på for- og bagvingerne. Forvingeundersiden har et meget takket søm, og - modsat de fleste andre pletvinger - tydelige, sorte tegninger. Bagvingeundersiden er dækket af diverse kantede felter i brunt, orange, hvidt og sort.

Larven lever selskabeligt, i spind og er sort med okkerfarvede tornvorter, som er forgrenede. Samtidig er den hvidt "perlebesat" på huden. Hovedet er sort (gennem hele larvetiden) - dog også hvidpletter som huden.

Brun Pletvinge
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Finn Lillethorup

Variation

: Udover en sjælden variation, hvor vingerne er helt sorte, med kun med en enkelt række af orange felter og en anden, hvor vingerne er næsten helt orange, er der ikke den store variation blandt de danske individer.

Forveksling

: Brun Pletvinge kan forveksles med Okkergul Pletvinge og Mørk Pletvinge. Okkergul Pletvinge har dog en lysere og mere orange vingeoverside, mens Mørk Pletvinge har både færre og mere adskilte orange pletter på forvingerne.

Larven kan i begyndelsen forveksles med Okkergul pletvinge (- som dog senere udvikler et brunt- og senere et stærktrødt hoved. Ligeledes skifter Okkergul pletvinges tornvorter til sorte)

Udbredelse

: Brun Pletvinge har tidligere haft mange gode bestande i Nord- og Midtsjælland, men forsvandt fra Midtsjælland i 1959 (Skellebjerg) og Nordsjælland i 1987 (Gribskov). Den havde tidligere gode bestande i (især) Asserbo- og Tisvilde-områderne (indtil 1973), Gribskov (indtil 1987), og i Jægerspris Nordskov (indtil 1978).

På Fyn, Bornholm, og Lolland-Falster er den aldrig truffet, på Læsø er den fundet indblæst én gang i 1992.

I Jylland findes Brun Pletvinge stadig mange steder, selvom den også her er i stor tilbagegang. Den er derved helt forsvundet fra Sønderjylland og Vestjylland, og i Nordjylland findes den nu kun i Hammer Bakker ved Ålborg. I Nordvestjylland har den holdt stand omkring Flyndersø på Skive-egnen, og her er den især talrig på Hjelm Hede. På Djursland findes den på mange smålokaliteter i Løvenholm Skov og Fjeld Skov. De bedste danske bestande findes omkring Salten Langsø og Mossø ved Ry, hvor den på de bedste lokaliteter kan opleves i hundredsvis.

Med tilbagegangen af Brun Pletvinge i Danmark, er det endnu en gang vores intensivt drevne landbrug der er hovedsynderen, og især gyllespredningen om foråret er en trussel, da meget af gyllen driver med vinden ind i skovene, hvor den får græs og brændnælder (gødningselskende planter) til at kvæle Brun Pletvinges foderplanter.

Brun Pletvinge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvningen starter typisk sidst i maj, og fortsætter så to måneder frem. Larven kan findes overvintrende fra juli til sidst i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Brun Pletvinge baseret på Naturbasens observationer:
Brun Pletvinge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brun Pletvinge - månedlig fordeling

Biologi

: I deres søgen efter hunner, flyver hannerne lavt over vegetationen i zigzag, mens de en undertiden stopper op for at søge føde i form af blomsternektar. Hvor arten forekommer, findes den ofte talrigt.

Larven lever på almindelig kohvede og lancet-vejbred. Til at begynde med i fællesspind, men disse forlades inden overvintringen.

Levested

: I Danmark typisk åbne skovlysninger og skovenge.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: