Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø

Kendetegn

: Vingefang 16-18 mm. Forvingens rod- og sømfelt er gulbrune til rustbrune. Mellemfeltet er gråsort medsort midtprik og begrænset udad og indad af hvide linjer. Mellemfeltets ydre begrænsning danner en jævn bue op mod kanten. Bølgelinien er hvidgrå og gennemskærer to udflydende gråsorte pletter, den ene midt for sømmen og den anden ved forvingehjørnet. Bagvingen er grålig med mørkere tværlinjer og sømfelt samt svag sort midtprik. 2. bagkropsled er mørkt, kun sjældent rødbrunt.
Torskemunddværgmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Forveksling

: Fingerbøldværgmåler (Eupithecia pulchellata) er oplagt - men denne er større, har lysere midtfelt, ydre mellemlinje har et knæk ved kanten og 2. bagkropsled er lysere end på Torskemunddværgmåler.

Udbredelse

: Den er udbredt og almindelig i hele landet.
Torskemunddværgmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra ultimo juni til primo september.

Tidsmæssig fordeling

af Torskemunddværgmåler baseret på Naturbasens observationer:
Torskemunddværgmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Torskemunddværgmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra juli til oktober på og i blomster og frugter af torskemund. Overvintringen sker som puppe i jorden.

Levested

: Forekommer på åbne, ret tørre lokaliteter - langs kyster, i grøfter og grusgrave og på lignende udyrkede steder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Top-Jensen & Fibiger: Danmarks Sommerfugle. Østermarie, 2009.

Skou: Nordens Målere. Danmarks dyreliv, bind 2. København & Svendborg, 1984.

De senest indberettede arter i Naturbasen: