Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Atlas

: Terningsommerfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefanget er på ca. 28 mm. Vingeoversiden er lysebrun til mørkebrun, med mange store orange pletter. Forvingeundersiden er lysebrun-orange, med adskillige flødefarvede og mørke pletter. Bagvingeundersiden er lysebrun, med store tandlignende hvide pletter og små, sorte og trekantede pletter langs vingesømmen.
Terningsommerfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Variation

: Pletterne på Terningsommerfugls bagvingeunderside kan variere en del mht. størrelse og fremtrædenhed, men er der derudover ikke den store variation.

Forveksling

: Terningsommerfugl kan grundet sin størrelse og udseende ikke forveksles med andre danske dagsommerfugle.

Udbredelse

: Terningsommerfugl er ikke fundet i Danmark siden 1960, hvor Ib Kretutzer så de sidste 3 individer d. 20. maj i Allindelille Fredsskov nord for Ringsted. Allindelille havde den ubetinget største bestand af Terningsommerfugl i Danmark, men tilgroning af skovens åbne områder som følge af ophørt græsning forårsagede Terningsommerfugls forsvinden fra også denne lokalitet, hvor den første gang blev fundet i 1915. I litteraturen nævnes Terningsommerfugl for første gang fra Danmark i Kramers sommerfuglefortegnelse fra 1760. Den har tilsyneladende altid været sjælden i Danmark, og er da også kun kendt fra 7-8 danske lokaliteter gennem tiden. Fra 1800-tallet er den kendt fra Borup (1891), Bregentved sydvest for Haslev og Bulbro Skov ved Sorø. I Bregentved holdt den sig til i hvert fald 1906 hvor det sidste fund blev gjort, men et fund fra Haslev 1911 kunne muligvis stamme fra den akkurat samme lokalitet, eftersom hverken Haslev eller Bregentved er præcise stedangivelser. I 1907 blev et eksemplar fanget i Oreby Skov ved Vordingborg, og året efter blev Terningsommerfugl fundet i Vallø Storskov syd for Køge. Her fandtes den endnu i 1919, hvor det sidste fund på lokaliteten blev gjort. I 1918 blev Terningsommerfugl fundet i Lellingeskovene ved Køge, og her holdt den overlevede den næsten lige så længe som i Allindelille Fredsskov. Helt frem til 1955 fandtes den ved Lellinge. Tilsyneladende er Terningsommerfugl i Danmark kun fundet på Sjælland, hvor udbredelsen endda var begrænset til et område på Midtsjælland samt Oreby Skov på Sydsjælland.
Terningsommerfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden ligger i maj-juni. Larven kan findes i juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Terningsommerfugl baseret på Naturbasens observationer:
Terningsommerfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Terningsommerfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Ternigsommerfugl er ikke den store blomsterbesøger, men spenderer i stedet en hel del tid på at sole sig på blade, sten o. lign.. Hannerne etablerer små territorier på (især) buske, som ivrigt forsvares mod andre hanner og insekter. Men kommer en hun forbi, indledes parringen i græsset neden for busken. Æggene lægges i små grupper på undersiden af blade af Hulkravet Kodriver. Æggene lægges kun på gamle kodriver-planter, som er ved at gro til i andre planter og højt græs.

Levested

: Terningsommerfugl flyver på let græssede varme enge og (især) løvenge i løvskov, med Hulkravet Kodriver. Som i tilfældet med Allindelille Fredskov, findes de bedste lokaliteter typisk på kalkbund. I Danmark fløj Terningsommerfug oftest i gamle løvskove med stævningsdrift, dvs. skove hvor køer eller andre husdyr holdt vegetationen nede og hvor der med års mellemrum blev skabt flere nye lysninger ved fældning af træer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

De senest indberettede arter i Naturbasen: