Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen
  • Fotograf: Søren  Nygaard
    Foto: Søren Nygaard
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Kendetegn

: Vingefang 16-21 mm for hanner og 14-20 mm for hunner. Hannen er større og lysere end hunnen. Begge køn varierer imidlertid stærkt. Både små lyse eller mørke hanner og lidt større og lysere eller mørkere hunner forekommer. Farven kan variere fra grå til gulbrun og fra gulgrå til rødgrå. De lyse partier er lyst gule, men af varierende størrelse. På bagvingerne findes i almindelighed to bånd og en plet, men tegningerne kan være reduceret til kun ét bånd eller til en svag, lysere skygge. Arten er normalt ret kontrastrig, men der forekommer også individer, der virker ensfarvede. Det er oftest hanner. Hunnen varierer mest.
Pyrausta despicata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Frank Overgaard Nielsen

Variation

: Se ovenfor.

Forveksling

: despicata kan minde om P. aurata, P. ostrinalis og P. porphyralis, men grundfarvener, selv på stærkt tegnede eksemplarer, lysere mere brun. P. ostrinalis kan altid kendes på forvingeundersidens lyse linje, der følger vingespidsen rundt, mens den tilsvarende lyse linje hos despicata forsvinder mod spidsen. P despicata-hannen kan ligne hunnen af P. obsoletalis noget. Sidstnævnte har dog ingen linjer på bagvingerne, men i stedet en lys plet og iøvrigt en anden vingefacon.

Udbredelse

: Almindelig og ofte talrig i hele landet.
Pyrausta despicata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er midt april til start juni og 2. generation flyver start juli til midt august.

Tidsmæssig fordeling

af Pyrausta despicata baseret på Naturbasens observationer:
Pyrausta despicata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pyrausta despicata - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever på Vejbred (Plantago), måske Evighedsblomst (Gnaphalium) og Salvie (Salvia). Larverne lever socialt i spundne rør nær bladbasis, lige over roden. Den hviler i spindet om dagen og æder om natten fra undersiden af bladet, dels fra randen, dels i bladkødet.

Forpupningen sker i en fast hvid, papiragtig kokon i spindet.

Levested

: Tørre steder, magre jorde med græs. Bakker, kystskrænter og græsmarker er at foretrække.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Eivind Palm; Noreuropas pyralider.

De senest indberettede arter i Naturbasen: