Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Søren Peter Pinnerup
    Foto: Søren Peter Pinnerup
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen
  • Fotograf: Tom Rasmusen
    Foto: Tom Rasmusen

Kendetegn

: Vingefang 25-29 mm. Dens udseende er så karakteristisk, at den vanskeligt kan forveksles med andre arter. Grundfarven er varmt gul. Talrige mørkebrune stænk nærmest vingeroden. På den øvrige del af vingerne mange mørkebrune pletter med gul bestøvning.

Arten er dagaktiv.

Leopardmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Vognsen

Variation

: De brune tegninger varierer.

Forveksling

: Flere af de gyldent farvede målere ligner en del. Bl.a. Citronmåler (Opisthograptis luteolata) og Løvfaldsmåler (Colotois pennaria).

Udbredelse

: Kendt fra Sønderjylland og Østjylland samt fra Fyn med øer til Bornholm. Arten er ret almindelig i hele udbredelsesområdet, dog kendes forholdsvis få lokaliteter fra de to jyske distrikter. Den er i sin optræden udpræget lokal, men ofte talrig hvor den forekommer.

Udbredelse i øvrigt fra det sydlige Sibirien gennem Lilleasien og Rusland til det vestlige Europa og fra Sydskandinavien til den nordlige del af Middelhavsområdet.

Leopardmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er begrænset til perioden fra medio maj til ultimo juni.

Tidsmæssig fordeling

af Leopardmåler baseret på Naturbasens observationer:
Leopardmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Leopardmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er klar grøn. Den lever fra juni til august eller begyndelsen af september på døvnælde og skovgaltetand samt flere læbeblomstrede.

Arten overvintrer som puppe mellem mos på jorden.

Levested

: I åbne lyse løvskove og krat, på enge og i moser, der er ved at gro til. Altid på fugtig jordbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vesteuropas insekter, v/M.Chinery, Gads forlag 1998.

Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

De senest indberettede arter i Naturbasen: