Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Erik Steen Larsen
    Foto: Erik Steen Larsen

 Figur

Kendetegn

: Vortemælksværmer har et vingefang på 7-8,5 cm. Forvingernes grundfarve er cremefarvet, med 3 olivengrønne pletter, der ikke har kontakt med hinanden. Bagvingerne er helt ude i yderkanten hvide, længere inde mod midten af bagvingen er der et bredt sort bånd, og resten (og det meste)af bagvingen udfyldes af en stor rød plet.

Larven er sort med to hvide pletter på hver side af hvert led. Den har også en enten gul eller rød ryglinie, der løber fra det røde hoved til hornet i bagenden, der er rødt på den nederste halvdel og sort på den øverste.

Variation

: I stedet for den cremefarvede grundfarve i forvingerne, kan imago også have en lyserød grundfarve i forvingerne.

Larven kan i nogle tilfælde have en grøn stribe på langs af kroppen, eller den kan have orange eller grøn som grundfarve i stedet for sort.

Forveksling

: Vortemælksværmer kan som imago meget let forveksles med Snerresværmer (Hyles galii) og Hyles livorica.

Specielt Snerresværmeren kan være en let forvekslings-mulighed, dog er de tre pletter på forvingerne sammensat af et olivengrønt bånd. Iøvrigt har denne også, modsat Vortemælksværmeren, en meget uregelmæssig rød plet på bagvingerne. Den letteste metode til at skelne en Snerresværmer fra en Vortemælksværmer, er at kigge på undersiden. Snerresværmerens er grå - Vortemælksværmerens rosa.

Hyles livornica har kun en en enkelt olivenfarvet stribe på forvingerne, som er delt i et utal af hvide striber.

Udbredelse

: Vortemælksværmer er især udbredt i Sydeuropa. Dens naturlige udbredelsesområde indbefatter ikke Danmark.
Vortemælksværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: I dens nomale udbredelsesområde kan imago findes fra midt i maj til starten af august. I Danmark bliver den mest fundet i juli-august. Larven findes fra midt i juni til sidst i september.

Tidsmæssig fordeling

af Vortemælksværmer baseret på Naturbasens observationer:
Vortemælksværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vortemælksværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Denne store og smukke aftensværmer er en trækgæst, der i de fleste år bliver fundet i Danmark, dog fåtalligt.

Larven lever på forskellige vortemælk-arter, dog næsten altid Cypress-vortemælk.

Ligesom sin foderplante er larven meget giftig, hvilket tydeligt understreges af de klare advarselsfarver.

Som de fleste andre natflyvende aftensværmere bliver Vortemælksværmeren tiltrukket af lys.

Levested

: Vortemælksværmer er en sjælden trækgæst fra bl.a. Sydeuropa. Man kan være heldig at træffe den her i landet, især på steder, hvor der varmt, fladt og en rig blomsterflora.

Der er ligeså stor chance for at træffe den det ene som det andet sted.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hoffmeyer: De Danske Spindere.

De senest indberettede arter i Naturbasen: