Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Petersen
    Foto: Kim Petersen
  • Fotograf: Kim Petersen
    Foto: Kim Petersen
  • Fotograf: Johan Kjær Prehn
    Foto: Johan Kjær Prehn

Kendetegn

: Pragtbjørn hører til den familie, som hedder pragtugler (Erebidae). Vingefanget kan blive op til 29-42 mm. Forvingerne er smalle, hvide eller cremefarvede med et variabelt mønster af adskillige små sorte pletter anbragt mellem de lidt større skinnende røde pletter. Nogle gange er både de røde og de sorte pletter løbet sammen som tværbånd. Bagvingerne er brede, hvide, med en uregelmæsig sort kant langs den ydre rand og to sorte markeringer i midten af cellen. Hoved og bryst varierer fra cremefarvet til brungul, med det samme mønster som vingerne. Antennerne er lange og monofiliforme, dvs. at hvert segment er forholdsvis ensartet i størrelse og afrundet. Bughulen er glat, med en hvid baggrund.

Larven er vorteagtig, mørkebrun eller grålig, med totter af grå hår, en orange tværlinje på hvert segment, og en bred hvid linje langs ryggen og to andre smallere hvide sidelinjer. Modsat mange andre arter af natsommerfugle, som er helt forskellige som larver og voksne, så ligner larven den voksne ved, at den har de samme farver. (Obs! Indsat foto er fra Lepiforum.org, da den ikke kan findes i DK). lepiforum.org...Utetheisa_pulchella

Pragtbjørn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Erik Steen Larsen

Udbredelse

: Pragtbjørn er en Sydeuropæisk art, som i Danmark ses som en tilfældig tilflyver.
Pragtbjørn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Pragtbjørnen flyver både om dagen og om natten og kommer til lys

Tidsmæssig fordeling

af Pragtbjørn baseret på Naturbasens observationer:
Pragtbjørn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pragtbjørn - månedlig fordeling

Biologi

: Den polyfage (altædende) larve lever på en række af urteagtige planter, først og fremmest på Forglem-mig-ej (Myosotis), Slangehoved (Echium), Lancet-vejbred (Plantago lanceolata), og Oksetunge ( Anchusa-arter). Som larve ophober de en del giftstoffer igennem føden. Det gør, at de er giftige og uspiselige for fugle. Giftigheden føres videre til det flyvefærdige eksemplar. De farverige vinger signalerer netop advarsel/fare.

Levested

: Den lever gerne på åbne tørre arealer som eks. enge eller i parker. De eksemplarer, der overvintrer i Europa, er i larvestadiet. De voksne kan her ofte findes i 3 generationer. I milde vintre i temparerede egne og typisk i Middelhavsområdet overvintrer denne art som puppe. Forpupningen sker på jorden tæt på værtsplanterne, sædvanligvis på nedfaldne blade og død vegetation, eller på stykker af bark eller gammelt træ. Voksne af denne multivoltine art (flere generationer pr.år) er sædvanligvis fremme fra marts til tidlig november i tre generationer om året, men i troperne formerer de sig hele året.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Natureguide.dk
Wikipedia

De senest indberettede arter i Naturbasen: