Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Toustrup Nielsen
    Foto: Finn Toustrup Nielsen
  • Fotograf: Evy Lindenborg
    Foto: Evy Lindenborg
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen

Kendetegn

: Vingefang: 22-28 mm. Grundfarven skinnende hvid. Kendes let på de to sortbrune forvingepletter. I sømfeltet ses en svag brunlig bestøvning. Bagvingen med en svag brun tværlinie. En fin sort midtprik på både for- og bagvinge.

Flyver om natten, men jages også let op om dagen.

Toplettet Atlaskmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jeppe Lyngsø

Forveksling

: Tobåndet Atlaskmåler (Lomographa temerata).

Udbredelse

: Almindelig over det meste af landet. Kun mod vest og nord i Jylland aftager hyppigheden. Den optræder ikke sjældent i antal.

Udbredelse i øvrigt fra Japan gennem Korea til Rusland og det vestligste Europa og fra det sydlige Mellemskandinavien til den nordlige del af Middelhavsområdet.

Toplettet Atlaskmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra medio maj til primo juli.

Tidsmæssig fordeling

af Toplettet Atlaskmåler baseret på Naturbasens observationer:
Toplettet Atlaskmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Toplettet Atlaskmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er mørkegrøn med violette, spydspidsformede tegninger på ryggen. Den lever fra juni til august på fuglekirsebær, slåen, hæg.

Arten overvintrer som puppe.

Levested

: I skove og krat, langs markhegn. Kun sjældnere i haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2), v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Vesteuropas insekter, v/M.Chinery, Gads forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: