Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Atlas

: Stor Ildfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 37-47 mm.

Hannen: Forvingeoversiden er smukt skinnende orange med to små mørke pletter, samt sort kant og søm. Bagvingeoversiden er tegnet som forvingeoversiden, men uden sorte pletter.

Hunnen: Forvingeoversiden er skinnende gylden med mange sorte pletter og sort kant og søm. Bagvingeoversiden er næsten helt mørk af "urenheder", dog er der langs sømmet en helt klar stribe.

Begge Køn: Forvingeundersiden er gul-orange med spredte små sorte pletter. Bagvingeundersiden er blå-hvid med spredte sorte pletter og en orange stribe langs sømmet.

Stor Ildfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Forveksling

: Kan forveksles med sin slægtning Dukatsommerfugl, Lycaena virgaureae, men denne har ikke den blå-hvide grundfarve på bagvingeundersiden, den er derimod orange-gul med små hvide og sorte pletter. Kan også forveksles med Violetrandet Ildfugl, Lycaena hippothoe, men denne har violet-skinnede vingesøm og vingekanter. Begge arter er desuden langt mindre end Stor Ildfugl.

Udbredelse

: I Danmark blev Stor Ildfugl fundet første gang i 1934 på Horreby Lyng på Falster. I 30erne var arten ret fåtallig på Horreby Lyng, og man frygtede derfor dens forsvinden fra lokaliteten under 2. Verdenskrig, grundet den intensive tørvegravning. Imidlertid forårsagede dette en opblomstring af arten på lokaliteten, og den kunne op gennem 40erne være talrig på stedet. Alligevel lykkedes det ikke for Stor Ildfugl at klare sig i Danmark, for op gennem 50erne begyndte den igen at blive fåtallig, og i 1955 blev det sidste eksemplar set. De efterfølgende 60 år blev arten ikke set i Danmark, men i 2015 blev en hun set ved Svinemosen i Almindingen på Bornholm. De danske individer tilhørte underarten Lycaena dispar rutilus.
Stor Ildfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago i juni-juli og igen i en meget sjælden 2. generation sidst i august og først i september. Larven fra august til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Ildfugl baseret på Naturbasens observationer:
Stor Ildfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Ildfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne etablerer territorier i planter, der rager op over resten af vegetationen. De forsvarer ivrigt deres udsigtsposter, selv andre sommerfugle bliver jaget væk. Typisk forekommer Stor Ildfugl i små stærke individfattige bestande.

Larven lever overvintrende på Vandskræppe.

Levested

: Sumpede områder med store mængder Vandskræppe.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: