Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen
  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen
  • Fotograf: Fynn-Rasmus Alt
    Foto: Fynn-Rasmus Alt

Kendetegn

: Vingefang: 36-45 mm. Grundfarven hvidlig. Nær roden og over midten af forvingen en gul tværlinie, der er omgivet af sorte pletter. Bagkroppen gul med sorte pletter og striber. Arten er yderst varierende i farvetegningen, men oftest nem at genkende.

Larven har ret mange af de samme farver og pletter som Imago: Hvid grundfarve med orangegul sidelinie, samt sort pletterække dorsalt - samt over- og under sidelinien. Hovedet sort. Sorte thorakalben og hvide prolegs. Den yngre larve ligner en slags bleg, sort-hvid udgave af den fuldvoksne larve, med grå pletter.

Arten flyver om natten, men kan jages op om dagen eller findes som larve.

Harlekin
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: sandra lillelund larsen

Variation

: Elmemåler og Mose-Harlekin

Forveksling

: Kan overfladisk forveksles med den mindre Nældehalvmøl.

Udbredelse

: Den er udbredt over hele landet. Tidligere optrådte den ofte i stort antal, men i de senere år optræder den forholdsvis sjældent i så store mængder som tidligere.

Udbredelse i øvrigt fra Japan gennem Korea, Kina, Mongoliet og Kaukasus-egnene til Rusland og det vestlige Europa og fra Nordskandinavien til den nordlige del af Middelhavsområdet.

Harlekin - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra først i juli til sidst i august, mod nord kun til først i august.

Tidsmæssig fordeling

af Harlekin baseret på Naturbasens observationer:
Harlekin - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Harlekin - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er op til 35 mm lang. Den lever især på stikkelsbær, som tidligere, da arten optrådte som skadedyr i mængder, fuldstændig kunne afløves ved svære angreb. For øvrigt kan den også leve på adskillige andre planter som ribs, slåen og hvidtjørn. Den er også mødt, spisende på Benved. Den lever fra august overvintrende til juni. Forpupningen sker mellem let sammenspundne blade.

Levested

: I skove, krat, hegn og haver.

I Sverige optræder arten især ved kysterne.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere v/P.Skou (Danmarks Dyreliv, bind 2), København og Svendborg, 1984.

De senest indberettede arter i Naturbasen: