Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Per Hauge
    Foto: Per Hauge
  • Fotograf: Steen Kryger
    Foto: Steen Kryger
  • Fotograf: Per Bo Ravnå
    Foto: Per Bo Ravnå

Kendetegn

: Marmoreret kløverugle (Euclidia mi) er den ene af de to ugler i slægten Euclidia (Den anden i slægten er Euclidia glyphica), som er i familien pragtugler (Erebidae). Den har et vingespænd på 25-35 mm., og er egentlig en dagaktiv natsværmer. Den kan kendes på den brogede brungrå grundfarve med to bånd der er sammenhængende ud mod kanten af forvingen. Båndene fortsætter næsten hen over hele vingen, men de når ikke helt hen til randen. I hvilestillingen viser den normalt de hvidspættede bagvinger. Undersiden af vingerne er gule med sorte og brune tegninger. Larven er relativ stor og grundfarven er meget mat brun med flere længdestriber og et tydeligt hvidt længdebånd på hver side, med en to smalle mørkebrune længdestriber på hver side af det hvide bånd. Den ligner en målerlarve og kravler som en.
Marmoreret Kløverugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Belinda Andersen

Variation

: Arten kan variere lidt fra at være meget grå i farven, til at være en del mere brunlig. Tegningerne kan også variere lidt, men det burde ikke være noget der giver kvaler i forhold til forvekslingsmuligheder.

Forveksling

: Den kan let forveksles med den anden art i slægten, brun kløverugle (Euclidia glyphica). Den adskilles ved at Euclidia mi har et nyremærke og hvidspættede bagvinger.

I flugten kan den forveksles med fransk bredpande (Pyrgus armoricanus) og spættet bredpande (Pyrgus malvae). De er begge to mindre, og langt mere hvidspættede og uden bånd. Den gule bagvingeunderside kan ofte ses i flugten hos Euclidia mi, som ikke er hos de to Pyrgus.

Larven kan forveksles med mange af målerlarverne, da denne larve, ligesom målerlarverne mangler gangvorter på midten af kroppen. Den kravler da også som en målerlarve.

Udbredelse

: Arten er udbredt i hele Europa og den tempererede del af Asien (den nordlige del). Den er udbredt og almindelig i hele Danmark.
Marmoreret Kløverugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Det voksne individ flyver fra ultimo april/primo maj til ultimo juni/primo juli. Larven ses fra medio juli til medio september. Den er puppe i vinterhalvåret.

Tidsmæssig fordeling

af Marmoreret Kløverugle baseret på Naturbasens observationer:
Marmoreret Kløverugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Marmoreret Kløverugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever på kløver og vikke, hvor den kravler som en målerlarve.

Levested

: Heder, enge og overdrev.

Trusler

: Omlægning af heder og overdrev.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Sommerfugle af Morten Top-Jensen & Michael Fibiger, BugBook publishing 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: