Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Knud Ellegaard
    Foto: Knud Ellegaard
  • Fotograf: Mikkel Lausten
    Foto: Mikkel Lausten

Atlas

: Spejlbredpande overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 28-36 mm. Den største danske bredpandeart. På nær nogle flødefarvede pletter nær forvingespidsen, er vingeoversiden mørk og ensartet, mens bagvingeundersiden består af en karakteristisk mosaik af "spejlpletter" på en gul baggrund.
Spejlbredpande
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Andersen

Variation

: Pletterne på forvingernes overside kan variere en del i størrelse, placering og antal.

Forveksling

: Spejlbredpande kan ikke forveksles med nogen anden art der er fundet i Danmark

Udbredelse

: Spejlbredpande er i Danmark fundet ca. 20 gange før 2007, for det meste midt i det 20. århundrede. Fundene lå meget tæt på hinanden tilbage i 1940-50erne, en enkelt gang er der tilmed blevet fundet to eksemplarer sammen, og i et andet tilfælde er der fundet et eksemplar, som kun lige akkurat var kravlet ud af puppen, så derved må vi allerede på det tidspunkt have haft en eller flere egentlige ynglebestande. Disse er så senere forsvundet igen. De fleste fund blev gjort på Lolland, men der var også flere fund fra Mellemskoven og Horreby Lyng på Falster, samt et enkelt fund fra Gunderup Kohave på Sydsjælland i 1981.

Efter 24 år uden fund af Spejlbredpande i Danmark, blev et enkelt individ fundet på Ålebæk Strand på Nordmøn i 2010. I 2011 blev en bestand opdaget i Teglskov på Østfalster, og i 2012 blev en stor bestand opdaget i Bøtø Plantage nogle kilometer sydpå nær Gedser. I 2014 er en lille bestand fundet ved Sakskøbing på Lolland, og med en målrettet indsats må man kunne finde arten i flere skove på Lolland-Falster-Møn. Senere er det kommet frem at Spejlbredpande allerede blev fundet i Bøtø Plantage i 2007.

Spejlbredpande - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden starter typisk i slutningen af juni og topper så i anden uge af juli. De sidste slidte efternølere ses i op til en uge ind i august.

Larven lever overvintrende på græs fra august til maj.

Tidsmæssig fordeling

af Spejlbredpande baseret på Naturbasens observationer:
Spejlbredpande - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spejlbredpande - månedlig fordeling

Biologi

: Spejlbredpande flyver med en sær hoppende, svag flugt, hvor den - ved hvert vingestrøg - slår vingeparrene sammen. Den søger hyppigt til nektarkilder som (især) tidsler og kællingetand.

Larven lever på forskellige græsser. Den laver som så mange andre bredpandearter et rør, ved at spinde kanterne på et græsblad sammen. Larven er det overvintrende livsstadie.

Levested

: Skovenge, skovveje, skovlysninger o. lign.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: