Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø
  • Fotograf: Jørgen Bentzen
    Foto: Jørgen Bentzen

Atlas

: Spættet Bredpande overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefanget er på 19-25 mm. Oversiden af både for- og bagvinger er mørk med afskillige hvide pletter. Begge vingepars undersider er lysebrune med hvide felter og pletter.
Spættet Bredpande
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jeppe Lyngsø

Variation

: I sjældne tilfælde er de hvide pletter på vingerne skrumpet ind til bittesmå prikker. En anden form (taras) har sammensmeltede hvide pletter på forvingerne.

Forveksling

: Spættet Bredpande kan let forveksles med Fransk Bredpande, men denne har slørede/udtværede pletter på bagvingerne, er mere lys på vingeundersiderne, er større, og mangler en række hvide pletter langs forvingeoversidens vingesøm, som Spættet Bredpande har.

Udbredelse

: Spættet Bredpande er en af de dagsommerfugle der er gået absolut mest tilbage i Danmark. Således er den gået fra at være en almindelig art overalt til at være en sjælden art, der kun i visse egne af Jylland kan træffes på bare relativt mange lokaliteter. På Øerne er situationen kritisk. Trods det allerede meget begrænsede antal lokaliteter er tilbagegangen fortsat meget alvorlig, og muligvis kan man forvente at Spættet Bredpande er helt væk fra Østdanmark i løbet af blot få årtier. Således er arten på Fyn muligvis kun i Morudskov, Hindemae Skov, Årligmark Skov, Hesbjerg Skov, et par af Krengerup-skovene, Jordløse Bakker og Snarup Mose. På Sjælland er den de seneste år kun fundet ved Saltbæk Vig, Heatherhill, Melby Overdrev, Gribskov, Køge Sydstrand, Eskebjerg Vesterlyng, Røsnæs, Ordrup Næs og Overby Lyng. På Møn er den endnu på Ulvshale og ved Kostnehøj ved Busene, på Lolland muligvis endnu ved Brunddragene og Rødbyhavn. Spættet Bredpande er forsvundet fra Falster, hvor den sidst er set i Østerskov v. Stubbekøbing i 1983. På Bornholm og Langeland er den aldrig fundet. Af de mindre Øer, kendes den fra Fanø og Sejerø, hvor den endnu findes.
Spættet Bredpande - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er april-juni, med højdepunkt i maj. De første individer ses normalt i de sidste dage af april, mens de sidste individer forsvinder i løbet af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Spættet Bredpande baseret på Naturbasens observationer:
Spættet Bredpande - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Spættet Bredpande - månedlig fordeling

Biologi

: Spættet Bredpande er en meget hurtig og svirrende flyver, som kan være svær at følge med øjnene. Når den ikke søger føde på blomster, udkæmper den luftkampe med rivaliserende hanner eller soler sig på sten eller bar jord, med vidt udbredte vinger. Larven lever på forskellige potentilarter.

Levested

: Primært overdrev, strandenge og heder, men flere steder også mere eller mindre tørre lysninger eller vejrabatter i skove. På Øerne er det tilsyneladende kun et par steder på Fyn at Spættet Bredpande endnu findes på skovbiotoper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den Lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: