Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Hanne Steffensen
    Foto: Hanne Steffensen
  • Fotograf: Tubas Løkkegaard
    Foto: Tubas Løkkegaard

Kendetegn

: Grundfarven på for- og bagvingerne, som er spækket med sorte mønstre, er enten hvid, gul eller orange. Langs forvingens kant er der et smalt gulligt skær.

Larven som er kraftigt behåret, har både røde hår på bugen og i den øverste del at ryggen, i samme ende som hovedet. Bagpå har den nogle lange hvide hår.

Skovbjørn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Krogh

Variation

: Imago, sommerfuglen, kan som grundfarve, både have hvid, gul, og orange-rød. Desuden kan det sorte mønster på for- og bagvinger varierne en del.

Ingen kendt variation hos larven.

Forveksling

: Kan forveksles med caja, brun bjørnespinder, hvis man er meget uheldig, men denne er langt større, kraftigere, og har desuden røde bagvinger med pletter, og ikke mønstre.

Udbredelse

: Øst- og Nordøstjylland, Sydsjælland og Lolland-Falster-Møn.
Skovbjørn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Larven fra sensommer til forår, imago i juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Skovbjørn baseret på Naturbasens observationer:
Skovbjørn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Skovbjørn - månedlig fordeling

Biologi

: Hannerne jager hunnerne om dagen, helst efter 16:00-17:00 tiden, på lysåbne steder i skove, som f.eks. skovveje, lysninger og skovtilknyttede enge. Æggene lægges på lidt af hvert, f.eks. nælde, vejbred og mælkebøtte. Som hos de fleste andre bjørnespindere er det larven der overvintrer.

Den er i kraftig tilbagegang i Danmark

Levested

: Åbne steder der tilknyttet skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Morten Top-jensen & Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå

De senest indberettede arter i Naturbasen: