Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard
  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Atlas

: Perlemorrandøje overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Forvingeoversiden er orange, med tydelige, mørke ribber, og mørk vingesøm, mens bagvingeoversiden er brunlig. Forvingeundersiden er orange, med et svagt mørk vingesøm. Bagvingeundersiden er brunlig, med en hvid plamage, hvori der er 4-5 øjepletter. Desuden er der på bagvingeundersiden en enkelt isoleret øjeplet.
Perlemorrandøje
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Variation

: Antallet af øjepletter på bagvingeundersiden kan variere, men oftest er der 5 i alt, hvilket gælder for begge køn.

Forveksling

: Kan forveksles med sin slægtning, Herorandøje, Coenonympha hero. Denne kendes lettest fra Perlemorrandøje, på den hele række af øjepletter på bagvingeundersiden, som hos Perlemorrandøje består en en enkelt kort række af øjepletter, og en enkelt isoleret plet for enden. Derudover er grundfarven på Herorandøjes forvingeunderside brun, ikke orange som hos Perlemorrandøje.

Udbredelse

: Perlemorrandøje er i Danmark kun fundet på en håndfuld jyske lokaliteter, næsten alle i omegnen af Viborg. "Højborgen" var Hald Ege, hvor arten er fundet i antal fra sin opdagelse i 1924, til 1996 inden den forsvandt fra lokaliteten.

De andre danske lokaliteter var: Grimstrup Krat (fra 1922 til 1968, talrig), Gårsdal Krat (fra 1962 til 1987, talrig), Mønsted (6 eks. fra 1968 til 1974), Daugbjerg (2 eks., 1956) og Nørholm v. Varde (2 eks., 1922 1 eks. med ukendt dato). Desuden et uverificeret fund fra Løvenholm (1 eks., 1989).

Perlemorrandøje er sandsynligvis uddød i Danmark, men muligheden for en overset bestand på enten en ny eller gammelkendt lokalitet, er stadig eksisterende.

Perlemorrandøje - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago i juni-juli, larven fra august til juni.

Tidsmæssig fordeling

af Perlemorrandøje baseret på Naturbasens observationer:
Perlemorrandøje - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Perlemorrandøje - månedlig fordeling

Biologi

: Som mange andre randøjer, flyver Perlemorrandøje i meget lav højde, mellem græs og andre planter. Den tilbringer en stor del af tiden med at sole sig, men går ikke af vejen for at suge nektar på diverse lave planter, som f.eks. Kællingetand.

Larven lever overvintrende på Fåresvingel, hvor den om dagen opholder sig inde i græstuen, og om natten kommer frem for at æde.

Levested

: I Danmark var/er levestedet lysninger i egekrat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

De senest indberettede arter i Naturbasen: