Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas  Kehlet
    Foto: Thomas Kehlet
  • Fotograf: Anne-Lise Aanonsen
    Foto: Anne-Lise Aanonsen
  • Fotograf: Grete Sonne
    Foto: Grete Sonne

Kendetegn

: Glassværmerfamilien har 15 arter i Danmark. De ligner alle bier eller hvepse med deres gennemsigtige vinger og tværstribede kroppe. Glassværmerne flyver kun om dagen, selvom de systematisk er placeret under natsværmere.

Synanthedon mypaeformis er en spinkel glassværmer, med et vingefang på ca. 14-27 mm. Bagkroppen er sort med en rød tværstribe. Denne stribe går ikke hele vejen rundt om kroppen, men er afbrudt på undersiden. Hannen har en hvid streg på langs af bagkroppens underside. Palperne er sorte med hvide midtfrynser.

Æbleglassværmer
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Dan Hua Wang

Forveksling

: Der er 3 arter glassværmere med en rød tværstribe på bagkroppen. Rødtippet Glassværmer (S. formicaeformis) har en tydelig rødlig bestøvning yderst på forvingen og hvide skæl på haletotten. Rødbæltet glassværmer (S. culiciformis) har rød bestøvning ved vingeroden. Hos den tredje art, Synanthedon myopaeformis, går den røde stribe ikke hele vejen rundt om bagkroppen, men er afbrudt af en hvid stribe på undersiden af bagkroppen.

Udbredelse

: Synanthedon myopaeformis har tidligere været inkluderet i den danske fauna, men arten blev slettet igen på grund af tvivl om fundets rigtighed.

I 2005 blev arten opdaget i adskillige æbleplantager i Nordøstsjælland. Sidenhen er den også fundet på flere fynske lokaliteter.

Æbleglassværmer - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten flyver fra begyndelsen af juni til et stykke ind i august. Den bedste flyvetid mente man tidligere var i slutningen af juni, men der var mange fund i 2008 så sent som slutningen af juli og helt ind i august. Den voksne sommerfugl flyver i solskin og kan findes i græsset under æbletræer eller siddende på stammer.

Hannen kan lokkes med feromonproppen MYO. Den voksne sommerfugl kan træffes flyvende det meste af dagen, men ifølge oplysninger fra Østrig flyver arten helst fra kl. 11-13.

Tidsmæssig fordeling

af Æbleglassværmer baseret på Naturbasens observationer:
Æbleglassværmer - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Æbleglassværmer - månedlig fordeling

Biologi

: Larven er 2-årig og lever i stammer og grene af gamle æbletræer. Fra udlandet kendes arten også fra Røn, Tjørn, Slåen og Havtorn. De første fund i Danmark stammer dog fra gamle æbleplantager.

Levested

: I Danmark og Mellemeuropa er arten mest fundet i gamle æbleplantager. Det er dog værd at bemærke, at arten i Sverige også er fundet langs skovveje og i haver, her mener man at den bruger Røn og Vildæble som foderplanter. Da arten er ny og endnu ret ukendt, må vi foreløbig råde folk til at søge den i gamle æbleplantager.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De Danske Spindere. Skat Hoffmeyer, 1960.

The Sesiidae of Fennoscandia and Denmark. M. Fibiger & N.P. Kristensen, 1974.

Fund af storsommerfugle nye for den danske fauna. 2006. Lepidoptera, Ny serie bind IX, nr.2

De senest indberettede arter i Naturbasen: