Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Yvonne  Bloch
    Foto: Yvonne Bloch

Kendetegn

: Caradrinini (Musene) er små og grå og brune; de sidder i hvile med den ene forvinge trukket lidt ind over den anden.

Drømme-mus (Caradrina morpheus) har et vingefang på 32-38 mm - den byder ikke på nogen særlige kendetegn, men er netop noget karakterløs i det. Den varierer fra lysere til mørkere brun grundfarve og med hensyn til tegningernes tydelighed. Man kan sige at den ligesom drømme giver et rodet indtryk.

Drømme-Mus
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Carlsen

Variation

: Tegningerne varierer, jfr. ovenfor.

Forveksling

: Kan f.eks. forveksles med Hoplodrina octogenaria (Skygge-Mus) - der dog har forholdsvis kraftigere midtskygge gående tværs gennem nyremærket på tværs ned gennem mellemfeltet.

Udbredelse

: Caradrina morpheus er almindelig udbredt i hele landet, og den er kendt fra alle faunistiske distrikter efter 1959.

I Vesteuropa er Caradrina morpheus udbredt fra det nordlige Fennoskandien til Middelhavet (Skou 1991).

Drømme-Mus - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden finder sted i to generationer i maj-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Drømme-Mus baseret på Naturbasens observationer:
Drømme-Mus - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Drømme-Mus - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i juni-juli og igen i august-oktober på mange forskellige lave planter, f.eks. mælkebøtte, nælde, gåsefod og bynke.

Larven er fuldvoksen i oktober og overvintrer i en kokon i jorden eller i tætte græstuer. I denne kokon foregår forpupningen om foråret.

Levested

: Arten kan findes på de fleste biotoper landet over.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Morten Top-Jensen og Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle, Østermarie 2009.

Den danske rødliste, DMU, 2007.

P.Skou, Nordens ugler (Danmarks dyreliv, bind 5), Stenstrup 1991.

De senest indberettede arter i Naturbasen: