Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Blåvand Fuglestation
    Foto: Blåvand Fuglestation
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Kendetegn

: Vingefang: 39-44 mm. For- og bagkrop er tykke og kraftige. For- og bagvinger er takkede langs vingesømmene. Begge vingepar er brune og stålgrå i forskellige nuancer.
Hede-Takspinder
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Carlsen

Variation

: Cocktailen af brune og stålgrå farver på vingerne kan variere en del i overgangsgrænsernes placering.

Forveksling

: Gulbrun Takspinder, G. populifolia, ligner en del, men denne har en gullig grundfarve, er meget større, og er kun fundet én gang i Danmark.

Udbredelse

: I Danmark er det en sjælden art, men den er alligevel vidt udbredt i Nordjylland og langs den jyske vestkyst.
Hede-Takspinder - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago flyver i maj-juni, larven kan findes i juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Hede-Takspinder baseret på Naturbasens observationer:
Hede-Takspinder - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hede-Takspinder - månedlig fordeling

Biologi

: Sommerfuglen kommer ivrigt til lyslokning. Den har en sær hvilestilling, idet bagvingerne trækkes frem under forvingerne. Imago har reducerede munddele, og indtager derfor ikke føde. Larven lever på mange forskellige små buske, men især pil og gyvel. Som hos de andre store spindere, er larverne ofte snyltestukne.

Levested

: Heder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Fibiger & Morten Top-Jensen: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: