Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Yvonne Nielsen
    Foto: Yvonne Nielsen
  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen
  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen

Kendetegn

: Vingefang 36-40 mm. Forvingen ret lys grå med mørkere grå og sortagtig tegning. I den nederste halvdel af nyremærket en rustbrun bestøvning. Bagvingen er ret mørkt brungrå.
Egeknopugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Larsen

Forveksling

: L. ornithopus kan næppe forveksles med andre noreuropæiske arter.

Udbredelse

: En stor sjældenhed, der ialt kun er fundet ca. 27 eksemplarer, hvoraf halvdelen stammer fra Lolland-Falster-Møn og Bornholm. I nordøstsjælland er der fundet 3 stk., på Sysjælland 1 stk., på den fynske øgruppe 2 stk., i Sønderjylland, Vestjylland og Østjylland 1 eksemplar i hvert distrikt. Disse tal er fra 1991.

De danske eksemplarer er sandsynligvis strejfere fra de omkringliggende faste forekomster. Det kan undre, at ornithopus ikke forekommer mere fast, da den både nord og syd for Danmark er langt mere almindelig.

Egeknopugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid fra medio september til ultimo oktober og igen efter overvintringen fra april til medio eller ultimo maj. De fleste eksemplarer findes inden overvintringen.

Tidsmæssig fordeling

af Egeknopugle baseret på Naturbasens observationer:
Egeknopugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Egeknopugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever maj-juni på eg (Quercus), i begyndelsen i knopperne. Forpupningen foregår i en kokon i jorden; selve forpupningen sker først nogle uger efter at larven har spundet kokonen.

Imago kommer til sukkerlokning og pilerakler, og om foråret i nogen grad til lys.

Levested

: Især i ældre løvskov og blandingsskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou; "Nordens Ugler" 1991.

De senest indberettede arter i Naturbasen: