Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Peter Jensen
    Foto: Niels Peter Jensen
  • Fotograf: Robert Luttik
    Foto: Robert Luttik
  • Fotograf: Wolle Badura
    Foto: Wolle Badura

Kendetegn

: Vingefang 31-36 mm. Forvingen er ret mørkt brunlig-grå, på en del eksemplarer med rødligt skær; ring- og nyremærket med en sort plet nederst; bølgelinjen rødbrun indadtil og lyst grålig udadtil. Bagvingen mørkt grå.
Pile-Jordfarveugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mikael Overgaard

Forveksling

: Den kan næppe forveksles med andre europæiske arter.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig i hele landet. Arten optræder mest enkeltvis eller fåtalligt.
Pile-Jordfarveugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid fra medio september til ultimo oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Pile-Jordfarveugle baseret på Naturbasens observationer:
Pile-Jordfarveugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Pile-Jordfarveugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever i maj-juni på pil (Salix), i begyndelsen i blomsterne og senere mellem sammenspundne blade. Overvintringen foregår som æg, og forpupningen finder sted i en kokon i jorden.

Imago kommer til både sukkerlokning og lys.

Levested

: I skove og krat, især på steder med fugtig jordbund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou: Nordens ugler s.296-297

De senest indberettede arter i Naturbasen: