Bjerg-Vejrandøje

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Bjerg-Vejrandøje overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefanget er på 33-42 mm. Begge vingeoversider er mørkebrune med svagttegnede mørke mønstre. Forvingeoversiden er udstyret med en stor øjeplet nær vingespidsen, mens der langs bagvingesømmets overside løber 2-5 øjepletter, hvor kun de inderste er tydelige og markante (hvis der er flere end 2).

Forvingeundersiden er lysegrå med mørke mønstre, et stort udtværet orange område, og (som på oversiden) en stor øjeplet ved vingespidsen. Bagvingeundersiden er gråmeleret, med takkede mørke mønstre og adskillige øjepletter langs vingesømmet.

Forveksling

: Bjerg-Vejrandøje er meget let at forveksle med søsterarten Skov-Vejrandøje. Denne er dog noget større og begynder først at flyve når Bjerg-Vejrandøje er i slutningen af sin flyvetid. Dertil mangler Skov-Vejrandøje Bjerg-Vejrandøjes mørke tværlinier gennem forvingeoversidens midtceller og bavingeoversidens mellemfelter.

Udbredelse

: I Danmark er Bjerg-Vejrandøje kun fundet to gange. Den første er fanget ved Farum d. 27 maj 1912 af S. Hornung. Eksemplaret blev først opdaget 50 år senere, da det blev overdraget til en anden sommerfuglesamlers samling. Det var tidligere blevet regnet som en Skov-Vejrandøje, grundet den store lighed med denne. Det andet danske eksemplar blev fanget af Klaus Poulsen i Egebæksvang (ved Helsingør) d. 16 maj 1959.

De danske eksemplarer er med meget stor sandsynlighed begge tilflyvere fra Sverige, hvor Bjerg-Vejrandøje mange steder er en almindelig art. Det lader ikke til at arten nogensinde har levet på Bornholm, der ellers virker som et ideelt levested.

Bjerg-Vejrandøje - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra ca. 2. uge af maj, til slutningen af juni. Antallet af individer topper i slutningen af maj.

Larven kan findes i juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Bjerg-Vejrandøje baseret på Naturbasens observationer:
Bjerg-Vejrandøje - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Bjerg-Vejrandøje - månedlig fordeling

Biologi

: Bjerg-Vejrandøje er en kraftfuld og god flyver, som er svær at komme tæt på. Den holder meget af at sole sig på sten o.lign., og selvom den ikke er en udpræget blomsterbesøger, søger den alligevel gerne til lave blomsterplanter.

Larven lever i Skandinavien primært på Hundegræs. Den er nataktiv, og er med sin grønne farve godt camoufleret på græsbladene om dagen. Puppen ophænges i august i vegetationen eller på klipper/sten. Her overvintrer den, og klækker så det følgende år.

Levested

: Bjerg-Vejrandøje holder til på stenede og/eller klippefyldte åbne områder, ofte i nær tilknytning til skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

De senest indberettede arter i Naturbasen: