Askepletvinge

Se alle 

 ID-billeder

 Figur

Atlas

: Askepletvinge overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingeoversiden er dækket af blodrøde og brunsorte felter, hvori der flere steder indgår hvide pletter. Langs vingesømmene er de røde felter forbundne med hinanden, hvilket skaber "guirlander". Bagvingeundersiden består hovedsageligt af røde og hvide "guirlander" af felter. Forvingeundersiden består af lyse og brun-røde udtværede tegninger.

Forveksling

: Askepletvinge kan forveksles med Hedepletvinge, men de røde felter på Askepletvinges vingeoversider er på Hedepletvinge noget mattere i farven.

Udbredelse

: Askepletvinges tilstedeværelse og tilknytning til Danmark er en af de mest gådefulde historier indenfor dansk lepidopterologi. På Zoologisk Museum i København sidder de to eneste danske eksemplarer af arten. De er begge fanget i skoven Rosningen på Nordvestlolland ca. 1890. Der er ikke kendskab til andre fund af Askepletvinge i Danmark, men det er muligt at den har været at finde flere steder i 1800-tallet. Fundet fra Lolland passer udmærket med at Askepletvinge efter sidste istid er indvandret til Sverige (hvor den tidligere havde bestande i bl.a. Skåne, og stadig findes længere oppe i Midtsverige) via. Østdanmark.
Askepletvinge - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden ligger i juni-juli, larven kan findes fra først i august til sidst i maj.

Tidsmæssig fordeling

af Askepletvinge baseret på Naturbasens observationer:
Askepletvinge - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Askepletvinge - månedlig fordeling

Biologi

: Flugten er langsom og svævende. Ranunkler lader til at være artens foretrukne nektarplanter.

Den (udviklingsmæssigt) to-årige larve lever overvintrende på Ask (første sommer) og dernæst på Baldrian, Ærenpris og andre urter (anden sommer).

Levested

: Lune og fugtige skovlysninger, med de (for larven) tilknyttede foderplanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Michael Stoltze: Danske Dagsommerfugle, 1996.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: