Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Morten Swayne Storgaard
  Foto: Morten Swayne Storgaard
 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch
 • Fotograf: Yvonne Bloch
  Foto: Yvonne Bloch

Kendetegn

: Vingefang 36-39 (for første generation) og 31-34 (anden generation). Forvingen ret bred, spids og har forskellige brunlige nuancer og to tværlinjer. Bagvingen mere ensfarvet brunlig-grå.
Snudeugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jens Holmkvist

Variation

: Se ovenfor.

Forveksling

: Arten kan i 2. generation måske forveksles med Hypena rostralis, der dog har smallere forvinger. Første generation kan muligvis forveksles med H. obesalis, der dog også har smallere forvinger.

Udbredelse

: Arten er udbredt over hele landet og meget almindelig.
Snudeugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra start juni til slut august. 2. generation fra start september til start oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Snudeugle baseret på Naturbasens observationer:
Snudeugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Snudeugle - månedlig fordeling

Biologi

: larven lever på Stor nælde (Urtica dioeca) mellem sammenspundne blade fra august og overvintrende til maj eller juni. Forpupningen sker mellem sammenspundne blade på foderplanten. Imago jages nemt op om dagen. Om natten kommer arten til lys og sjældnere sukker.

Levested

: Arten forekommer hvor foderplanten er tilstede.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou, Nordens ugler.

De senest indberettede arter i Naturbasen: