Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen

Kendetegn

: Vingefang 25-28 mm. Forvingen violet-brungrå med især den øverste del af mellemfeltet hvidligt. Rodfeltet brunligt med dobbelt sort rodlinje. Indre mellemlinje sort, ind mod mellemfeltet med en mørkt brun, skarpt afgrænset skygge. Mellemlinje og skygge danner ved kanten, der fortsætter i en sort streg skråt nedad mod sømmen. Bagvingen lyst gråbrun med en i ribbeprikker opløst tværlinje. På forvingen er fin sort midtprik, oftest manglende på bagvingen. Frynserne tavlede, lysere og mørkere brungrå.
Rosen-Bladmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Michael Carlsen

Variation

: Som nævnt ovenfor - desuden kan nyklækkede individer have en mere violet midtprik på forvingen.

Forveksling

: Slidte eksemplarer kan minde om den langt sjældnere Berberis-Bladmåler (Pareulype berberata).

Udbredelse

: Kendt fra alle distrikter i Danmark, bortset fra vestjylland. Arten optræder almindeligt, men oftest enkeltvis i størstedelen af udbredelsesområdet.
Rosen-Bladmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fra begyndelsen af maj til begyndelsen af juni.

Tidsmæssig fordeling

af Rosen-Bladmåler baseret på Naturbasens observationer:
Rosen-Bladmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rosen-Bladmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra juni - august på rose (Rosa), både dyrkede og vilde former. Arten overvintrer som puppe. Imago kommer til lys.

Levested

: Haver, langs hegn, skovkanter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Waring, Townsend % Lewington; Field guide to the moths of Great Britain and Ireland.

Peder Skou; Nordens målere.

De senest indberettede arter i Naturbasen: