Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Thomsen
    Foto: Henrik Thomsen
  • Fotograf: Ken Jensen
    Foto: Ken Jensen
  • Fotograf: Dubbeld Samplonius
    Foto: Dubbeld Samplonius

Kendetegn

: Vingefang 53-59 mm. Forvingens grundfarve varierer overordentligt meget fra gulligbrun over rødbrun; eksemplarer med en nærmest olivenfarvet forvinge ses også. På trods af denne store variation kan fimbriata ikke forveksles med andre danske arter på grund af for- og bagvingens meget karakteristiske udseende.
Gul Båndugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Variation

: Se ovenfor.

Forveksling

: fimbriata kan ikke forveksles med andre danske arter på grund af for- og bagvingens meget karakteristiske udseende.

Udbredelse

: Udbredt og almindelig i det meste af landet. Mindre forekommende i Nordjylland.
Gul Båndugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra midt juli til start september.

Tidsmæssig fordeling

af Gul Båndugle baseret på Naturbasens observationer:
Gul Båndugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gul Båndugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever overvintrende fra august til maj. Forskellige foderplanter er observeret; Mælkebøtte (Taraxacum), kodriver (Primula), Birk (Betula), Pil (Salix), Slåen (Prunus spinosa) og Hvidtjørn (Crataegus). Forpupningen foregår i jorden. Den voksne sommerfugl komemer til lys og sukker.

Levested

: På mange forskellige biotopstyper, både i åbent land og i skov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou; Nordens ugler

De senest indberettede arter i Naturbasen: