Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Barvid Jørgensen
    Foto: Barvid Jørgensen
  • Fotograf: Ole Post
    Foto: Ole Post

Kendetegn

: Vingefang: 34-43 mm. Forvingen er brun med sorte mønstre. Bølgelinien ved vingesømmet er meget kantet. Bagvingen er hvid med tydelige, sorte vingeribber og en mørk skygge langs vingesømmet.
Juni-Mosugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Post

Variation

: Bølgelinien ved forvingens vingesøm variere en del i skarphed.

Forveksling

: Arten kan forveksles med sin slægtning Mniotype satura, som er almindelig her i landet. Dog kun når arten sidder i hvile med forvingerne klappet ned over bagvingerne, da satura har grå bagvinger, hvor adusta har hvide. Adusta kan også forveksles med den - i Danmark - indslæbte art Mniotype solieri, men denne mangler adustas takkede bølgelinie. Arten kan derudover også forveksles med Mamestra thalassina, men kendes fra denne ved thalassinas hårede øjne.

Udbredelse

: Arten er udbredt i det meste af Danmark, men den er lokal, og desuden fåtallig på lokaliteterne. Men især på Sydsjælland, Lolland-Falster-Møn og i Østjylland har arten (forholdsvis) mange lokaliteter.
Juni-Mosugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er maj-juli, larven i juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Juni-Mosugle baseret på Naturbasens observationer:
Juni-Mosugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Juni-Mosugle - månedlig fordeling

Biologi

: Adusta tiltrækkes både af lys- og sukkerlokning. Larven lever overvintrende på arter af gyldenris, lyng og bynke.

Levested

: Arten har i Danmark flere forskellige levesteder, men findes især på enge og andre åbne steder. Undertiden også i åbne skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Morten Top-Jensen & Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle, 2009.

Per Stadel Nielsen: Den lille Grå, 2000.

De senest indberettede arter i Naturbasen: