Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Barvid Jørgensen
    Foto: Barvid Jørgensen
  • Fotograf: Karsten Schnack
    Foto: Karsten Schnack
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Kendetegn

: Vingefang: 43-48 mm. En let genkendelig art med irgrøn grundfarve med sorte aftegninger og grøn/hvid udfyldt nyremærke.
Aprilugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Barvid Jørgensen

Variation

: Individer med varierende mængde sorte aftegninger kan forekomme.

Forveksling

: Kan forveksles med Marmorugle (Moma alpium), adskilles ved at G. aprilina flyver meget senere på sæsonen og har et grønligt nyremærke der på M. alpium er sort.

Udbredelse

: Udbredt i hele Danmark, men ses kun fåtalligt.
Aprilugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Imago ses fra starten af september til midten af oktober, hvor den kan lokkes til både lys og sukkerlokning.

Tidsmæssig fordeling

af Aprilugle baseret på Naturbasens observationer:
Aprilugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aprilugle - månedlig fordeling

Biologi

: Arten overvintrer som æg på værtsplanten Eg, hvorefter larven klækker i maj, her lever larven først af knopperne og siden bladende, forpupningen sker nede i jorden mellem rødderne i juni.

Selvom navnet får en til at tro at det måtte være en forårsdyr, så er har den bare fået navn efter foråret. Skat Hoffmeyer skriver i sin bog: De danske ugler "Men skøn er aprilina og med rette fik den, skønt efterårsdyr, navn efter foråret."

Levested

: Arten kan findes i lyse løvskove og skovbryn, hvor der findes Eg.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Hoffmeyer, Skat, 1962, De danske ugler, Universitetsforlaget i Aarhus.

Top-Jensen, M og Fibiger, M, 2009, Danmarks sommerfugle, Bugbook Publishing.

Waring, P og Townsend, Ma, 2013, field guide to the Moths of Great Britain and Ireland, British Wildlife Publishing Ltd.

Skou, Peder, 1991, Nordens ugler, Apollo books.

De senest indberettede arter i Naturbasen: