Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Thomas Larsen
    Foto: Thomas Larsen
  • Fotograf: Kim Vognsen
    Foto: Kim Vognsen
  • Fotograf: Frank Overgaard Nielsen
    Foto: Frank Overgaard Nielsen

Kendetegn

: Imago: Vingefang 82-93 mm. Forvingernes overside er hvidlig okkerfarvet, fint plettet med bleg eller mørk grå. Undertiden med et gult skær. På undervingen findes det brede blå bånd der har givet arten sit navn.

Larve: Brunlig grå, sort - plettet , med spidse fremspring på segment 9 og 12

Blåt Ordensbånd
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Larsen

Variation

: Forvingens farve kan variere en hel del fra lysere til mørkere grå.

Forveksling

: På grund af størrelsen og det blå bånd på bagvingen kan fraxina ikke forveksles med nogen anden europæisk art.

Udbredelse

: Eurasiatisk. Fra Japan og de østligste egne af Sovjetunionen gennem Kina, Centralasien, Armenien, Tyrkiet og Ural til Rusland og Vesteuropa, og fra det mellemste Fennoskandien til Nordspanien, Midtitalien, Jugoslavien og Bulgarien.

Danmark: Ret almindelig til almindelig på Bornholm, det østlige Falster (LFM), det nordlige Nordøstsjælland, samt i Østjylland og Nordjylland. I disse områder er arten fundet på mange lokaliteter og ikke sjældent i pænt antal. Fra de øvrige dele af landet foreligger der mere spredte fund; arten er ikke konstateret i Sønderjylland.

Norge: Arten er ret almindelig i den sydlige del af Østlandet og i Sørlandet. Udover dette foreligger der enkeltfund fra Stavangeri Ydre Rogaland,Bergen i Ydre Hordaland, Kviteseid i Indre Telemark, Trondheim i Indre Sør-Trøndelag, og fra Tromsø i Ydre Troms.

Sverige: Ret almindelig over næsten hele udbredelsesområdet; arten er dog noget mindre almindelig i de sydligste kystlandskaber og i de indre dele af Norrland.

Finland: Arten er ret almindelig; almindeligst ved sydkysten, hvor en vis indvandring foregår i de fleste år.

Island: Der kendes kun et eksemplar: Lodmundarfjörur i den østlige del af landet. Eksemplaret antages at være en immigrant eller indslæbt.

Blåt Ordensbånd - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetid: I Danmark fra medio eller ultimo august til ultimo september; i Finland fra ultimo august til ultimo september, dog noget tidligere i invasionsårene 1937, 1960, 1972 og 1973, hvor arten optrådte allerede fra ultimo juli til primo august.

Tidsmæssig fordeling

af Blåt Ordensbånd baseret på Naturbasens observationer:
Blåt Ordensbånd - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Blåt Ordensbånd - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra maj til først i juli på bævreasp (Populus tremula). Fra Mellemeuropa nævnes en hel række andre træarter som foderplanter, men dette er næppe tilfældet i Norden, og i hvert fald ikke i Danmark, hvor artens udbredelsesmønster antyder, at kun bævreasp optræder som foderplante.

Overvintringen sker som æg, og forpupningen finder sted i et løst spind mellem mos eller mellem blade på foderplanten.

Imago kommer til lys og især sukkerlokning.

Levested

: I løvskove, skovbryn og krat.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou; Norden Ugler

De senest indberettede arter i Naturbasen: