Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørn Skeldahl
    Foto: Jørn Skeldahl
  • Fotograf: Peter Kristensen
    Foto: Peter Kristensen
  • Fotograf: Allan  Kristensen
    Foto: Allan Kristensen

Atlas

: Sortbrun Blåfugl overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Vingefang: 27-32 mm. Oversiden er chokoladebrun med orange sømmåner. Som regel er der kun tydelige sømmåner på bagvingen. Undersiden er typisk blåfugletegnet med orange sømmåner og sorte pletter omgivet af meget hvidt. Undersidetegningen virker tit udvisket.
Sortbrun Blåfugl
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jette Sørensen

Variation

: Tydeligheden og antallet af orange sømmåner varierer en del. Undersiden kan være mere eller mindre tydeligt tegnet.

Forveksling

: Arten kan forveksles med flere af de danske blåfuglearter, men især Rødplettet blåfugl og de brune hunner af Almindelig blåfugl kan drille meget. Den ekstra sorte plet, som Almindelig blåfugl som regel har indenfor forvingens midtplet på forvingeundersiden, er et godt kendetegn fra denne. Mest af alt ligner den Rødplettet blåfugl. Fra denne kan den kun kendes på at Sortbrun blåfugl som regel er større og har en mere udvisket undersidetegning.

Udbredelse

: Sortbrun Blåfugl kendes i dag kun fra ca. 5 lokaliteter langs Tannisbugten i Nordjylland.

Indtil 1990 fandtes den stadig ved Dybesø ved Rørvig i Nordvestsjælland. Tidligere fandtes den også ved Bildsø Strand på Vestsjælland, Hundested i Nordøstsjælland, og nogle få steder på Bornholm (Rønne, Pedersker og nogle få steder omkring Hammeren).

Tidligere var der også langt flere lokaliteter i Nordjylland, og de gik længere sydpå end i dag (helt ned til Lønstrup vest for Hjørring). Indtil 1961 fandtes Sortbrun Blåfugl også ved Blokhus og indtil 1977 ved Strandby (ved Frederikshavn). Der foreligger også et meget mystisk og isoleret fund fra Glatved Strand (Grenå) 1995.

Mens alle de jyske eksemplarer tilhører underarten Aricia artaxerxes vandalica som er endemisk for Danmark, tilhørte de bornholmske og sjællandske individer underarten Aricia artaxerxes rambringi, som i dag kun findes nogle ganske få steder i det sydøstlige Skåne.

Sortbrun Blåfugl - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver i en generation fra sidst i juni til sidst i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Sortbrun Blåfugl baseret på Naturbasens observationer:
Sortbrun Blåfugl - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sortbrun Blåfugl - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever på Blodrød storkenæb: www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Levested

: Varme klitgryder og overvoksede klitter ved kysten med store mængder af Blodrød storkenæb.

De senest indberettede arter i Naturbasen: