Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: Ole Martin
    Foto: Ole Martin
  • Fotograf: Jeppe Lyngsø
    Foto: Jeppe Lyngsø

Kendetegn

: Vingefang: 28-33 mm. Vingerne skinnende hvide med spredt grå bestøvning, kraftigst i sømfeltet. Forvingerne med tre, bagvingerne med to, brune eller sortagtige tværstreger, der er næsten lige. På bagvingen ret ofte en lille sort midtprik.

Flyver både om dagen og om natten.

Snehvid Stregmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kjeld Brem

Forveksling

: Muligvis Gulhvid stregmåler (Cabera exanthemata) og Hvidvingemåler (Siona lineata).

Udbredelse

: I Danmark er arten udbredt og almindelig i hele landet og ofte talrig.

Udbredelsen går fra Kurillerne og Sakhalin gennem Amur- og Urruriområderne og Kaukasus-egnene til Rusland og det vestligste Europa og fra Nordskandinavien til den nordlige del af Middelhavsområdet.

Snehvid Stregmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver maj-august, formentlig i to overlappende kuld.

Tidsmæssig fordeling

af Snehvid Stregmåler baseret på Naturbasens observationer:
Snehvid Stregmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Snehvid Stregmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Larven kan have mange forskellige farver, bl.a. purpurbrun med hvide pletter, lysgrøn med brun stiplet rygstribe, orangebrunlig eller grumset gråbrun. Den lever fra juni til september-oktober på birk, pil og el talrigt i august-september. Arten overvintrer som puppe i jorden.

Levested

: I skovbryn og krat, langs grøfter, ved enge og i moser. Også i haver. Arten mangler helt i fjeldregionen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

Vesteuropas insekter v/Chinery, Gads forlag 1998.

De senest indberettede arter i Naturbasen: